Új gárda a megyei tanfelügyelőség élén

Új gárda a megyei tanfelügyelőség élén

Bihar megye – Leváltottak mindenkit a Bihar megyei
Tanfelügyelőség éléről,
s új főtanfelügyelőt,
továbbá egyelőre egy
főtanfelügyelő helyettest neveztek ki a
versenyvizsga megszervezéséig.

Gavrilă Ghilea prefektus kedden,
a tanfelügyelőség
dísztermében olvasta fel
Ecaterina Andronescu
tanügyminiszter

leváltásokról, valamint
kinevezésekről szóló
határozatait. Ezek szerint május
7-től felmentették Ioan Şereşt
főtanfelügyelői
tisztségéből, továbbá
Dorel Lucát, Ákos Zoltánt
és Silviu Torjocot a
főtanfelügyelő helyettesi
tisztségeikből. Virginia Tiurbét
szintén felmentették a Pedagógusok
Házának igazgatói
tisztségéből. Ioan Şereş,
Ákos Zoltán, valamint Silviu Torjoc
visszakapják fenntartott tanári
posztjukat, derült ki.

A versenyvizsgáig


A kinevezésekhez érve elhangzott:
Dorel Luca lett az új,
ideiglenes főtanfelügyelő a
versenyvizsga megszervezéséig, de
legkésőbb a 2008-2009 tanév
végéig. Az új, ideiglenes
főtanfelügyelő helyettes Nicolae Marcel
Ungur lett, szintén a versenyvizsga
megszervezéséig. Egyúttal Virginia
Tiurbét, az eddigi igazgatót
nevezték ki – ugyancsak ideiglenesen – a
Pedagógusok Házának
élére. Gavrilă
Ghilea
megköszönte a
leköszönők
tevékenységét, majd átadta
a szót Ioan Şereşnek.


A volt főtanfelügyelő elmondta:
normálisnak tartja a
stafétaváltást, aki ezt nem
érti, nem érdemli meg, hogy vezető
pozícióhoz jusson. Egyúttal
kitért arra is: a hazai tanügy helyzete nem
a legjobb, az eddigiek során nem volt, aki
valóban gyakorlatba ültette volna a
tanügyi reformot. Fontos lenne
például, hogy a gyerekek száma
alapján finanszítozzák az
iskolákat, ezzel egy sor gond megoldódna.
“Remélem, megérem, hogy visszaáll
a rend. Azt kívánom
kollégáimnak, akik felváltanak,
hogy folytassák azt, ami szerintük
jó és mondjanak le arról, ami
szerintük nem az.”

Hasonlóan gondolkodnak

Ákos Zoltán
leköszönő főtanfelügyelő
helyettes megköszönte
kollégáinak az eddigi
együttműködést, majd Nicolae
Marcel Ungur szólalt fel. “Bízom benne,
hogy valami jó történik majd a hazai
tanüggyel és az új tanügyi
törvény lehetővé teszi majd a
minőségi oktatást” – fejtette ki.


Virginia Tiurbe felszólalását
követően Dorel Luca
új főtanfelügyelő kapott
szót. Fontosnak találja, hogy a
tanárok munkáját
megbecsüljék, hiszen a tanügy
országos prioritás, mondta.
Kihangsúlyozta: jól
működött együtt a
főtanfelügyelő helyettesekkel, s
különösen Ioan Şereş
főtanfelügyelővel, akivel kapcsolatban
elmondta:. mindketten a Nyilas csillagjegyben
születtek, s hasonlóan gondolkodnak.
Hasonló irányelvek szerint vezeti majd a
tanfelügyelőséget, mint a volt
főtnfelügyelő.


Nicolae Marcel Ungur, az új
főtanfelügyelő helyettes
kérdésünkre elmondta: négy
évig a nagyváradi, 3. sz.
kisegítő iskolát vezette,
alapképesítése szerint
matematikatanár és 21 éve dolgozik
a tanügyben. Elvégezte a
mesterképzést nevelésügyi
menedzsmentben, s egyetem utáni akadémiai
képzéssel is rendelkezik.