Új, fiatal lelkész Ombodon

Új, fiatal lelkész Ombodon
Szatmár megye – Az Ombodi Református Egyházközség híveinek egy rég óhajtott vágya teljesült azzal, hogy január elsejétől egy új, fiatal és energikus lelkipásztor kerülhetett az 500 lelkes gyülekezet élére.

Jobb Domokos református lelkipásztor szaniszlói származású, mindössze 38 esztendős, nős, egy 10 éves leánygyermek édesapja, aki ereje teljében foglalhatta el a Szatmári Református Egyházmegyéhez tartozó Ombodi Református Egyházközség lelkipásztori állását, eleget téve a gyülekezet meghívásának. A tiszteletes 1995–2000 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teológiai tanulmányait. A 2000–es év augusztus havában püspöki kinevezéssel került Krasznamihályfalvára, innen érkezett nagy örömmel, egy évtizedes lelkipásztori tapasztalattal Ombodra.

Minden családot meglátogatott

Jobb Domokos lelkipásztor még alig egy hónapja van Ombodon, de már a gyülekezet minden tagját sikerült meglátogatnia. „A családlátogatás amúgy is minden esztendő elején lelkipásztori kötelesség, én viszont az idén kettős céllal végeztem ezt a dolgomat: először is azért, hogy minél hamarabb megismerhessem az ombodi gyülekezet minden egyes tagját, ezen felül pedig elvigyem mindnyájuk számára az örök életről szóló, vígasztaló és bátorító evangéliumot” — fogalmazott a lelkész.

Konkrét, közeli tervek

Az új ombodi lelkésztől megtudtuk, hogy hamarosan megszervezik a településen már hagyománynak számító tea–bált, amelyet az idén is az egyházközség elöljárói hoznak tető alá. Az idei bál is jótékonysági jellegű lesz ugyanúgy, mint az eddigiek. Az egyházközség vezetői a hívektől már várják azokat a tárgyi felajánlásokat, amelyeket a bál idején történő tombolahúzáson fognak majd kisorsolni. A bál konkrét időpontja egyelőre még nem ismeretes, de az már biztos, hogy márciusig sor kerül rá. Március havának utolsó vasárnapján ugyanis már egy másik nagyszabású ünnepségre készülnek Ombod református hívei: március 27 –én Ft. Csűry István püspök felavatja az új gyülekezeti házat, amelynek építését nemrég fejezték be az ombodiak. Ugyanekkor kerül sor a felépítendő új ravatalozó alapkövének ünnepélyes letételére is, amelyet szintén a püspök fog megáldani, így ezzel kettős ünneppé teszik az ombodiak március utolsó vasárnapját.