Új etikai kódex rendőröknek

A román belügyminisztérium kedden
közrebocsájotta a rendőri hivatás
új etikai kódexét, mely a
hozzáfűzött remények szerint
pozitív irányban változtatni fog a
rendőri magatartásformán.


A dokumentumba foglalt legtöbb
előírást a 2005-ös etikai
kódexből vették át. Ezek
többnyire a köz
szolgálatáról, a rendőri
testülethez való tartozás
felelősségéről, az erőszak
törvényes cél
érdekébeni
alkalmazásáról, a
hátrányos
megkülönböztetés
elkerüléséről, a munka
minőségről, az
információ-kezelés etikai
szabályairól, szolgálaton
kívüli
magatartásformákról
szólnak. Ez utóbbival kapcsolatban
leszögezték, hogy a rendőrnek a
magánéletében is
példamutatónak kell lennie és a
közerkölcsnek megfelelően kell
viselkednie. A kódexet a
belügyminisztérium honlapján lehet
elolvasni, ahol további
kiegészítéseket is lehet
javasolni.