Új elnök a Székely Nemzeti Tanács élén

Az autonómia támogatását kérték az Európai Parlament magyar képviselőihez, a romániai politikai elithez és a magyarországi vezetőkhöz intézett üzenetükben szombaton Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tisztújító küldöttgyűlésének résztvevői, akik Izsák Balázs személyében új elnököt választottak.

A történelmi hagyományú székelyföldi közigazgatási egységek, a székek képviseletében jelenlévő 175 küldött közleményében arra hívta fel az Európai Parlament magyar képviselőit, hogy a leghatározottabban képviseljék az autonómia különböző formáinak ügyét. A romániai politikai elitet és a romániai közvéleményt felszólítják, hogy vegyék figyelembe a székelység, az erdélyi magyarság tántoríthatatlan akaratát. Az anyaország vezetőinek szóló üzenet lényege pedig az, hogy az autonómia-törekvések felvállalása immár nem pártpolitikai mérlegelés kérdése, hanem “az erdélyi magyarság jövőjének kategorikus imperatívusza”.   
Az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlését arra kérik az SZNT küldöttei, hogy nevezzen ki jelentéstevőt a székelyföldi őshonos, egy tömbben élő, magyar önazonosságú, székely nemzeti közösség általános helyzetének felmérésére, az autonómiaigény megvizsgálására. Ugyancsak sürgetik: az európai szervezet ajánlás fogalmazzon meg Románia számára, hogy érdemben foglalkozzon a székelyföldiek “népszavazáson” kinyilvánított akaratával.   
Ez utóbbi téma központi téma volt a küldöttgyűlésen. Fodor Imre, a leköszönő elnök felidézte: a 2006 decemberétől 2008 februárjáig tartott “népszavazás” során (nem hivatalos népszavazásról, inkább sajátos közvélemény-kutatásról volt szó – a tud. megj.) a csaknem 210 ezer megkérdezett székelyföldi legnagyobb része megerősítette, hogy élni akar az önrendelkezés jogával.   
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, európai parlamenti képviselő beszédében kifejtette: Székelyföldnek nem szabad magába zárkóznia, nem szabad hagyni, hogy Románia “gyomrában” megemésszék. Bírálta Románia “homogenizáló és asszimiláló” politikáját, akárcsak a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ), amely szerinte olykor segédkezet nyújt ebben.  
A küldöttek – Fodor Imre helyére – Izsák Balázs személyében megválasztották az SZNT új elnökét.