Ötven esztendő egymás mellett

Ötven esztendő egymás mellett

Nagyvárad – Aranylakodalmas párokat
köszöntöttek szerdán a
nagyváradi Polgármesteri Hivatalban.
„Példaértékű az ő
életük”, hangzott el a
köszöntőben.

Ötven esztendő egymás mellett
jóban és rosszban,
egészségben és betegségben:
méltó ez arra, hogy a
közösség is kifejezze
elismerését és tiszteletét.
A nagyváradi Polgármesteri Hivatal
nagytermében szerdán szervezett
ünnepségen Biró
Rozália
alpolgármester
üdvözölte a megjelenteket, a
váradi közösség
nevében fejezve ki elismerését
azért az ötven, vagy még
ennél is több esztendőért, amit
együtt töltöttek el a
házaspárok.

Szeretettel, türelemmel


„Példaértékű az ő
életük a számunkra, tanulhatunk
tiszteletet, szeretetet, türelmet egymás
iránt” – mondta Biró
Rozália.
Mint kifejtette, napjainkban a
mindennapi gondok, bajok, rohanás közepette
talán épp a család az, amelyet a
leginkább elhanyagolunk, amelyre a legkevesebb
időt fordítunk. Épp ezért
„az Önök tapasztalata, gondolatai,
tanácsai nagyon értékesek a
számunkra. Nagyon jó, hogy
közöttünk vannak, támogatnak
és segítenek minket – ezt pedig be
is próbáljuk bizonyítani”
– közölte az alpolgármester, az
idős párok „türelmét
és megértését” is
kérve egyszersmind, ha mi, fiatalabbak
vétenénk ellenük. A román
nyelven elmondott köszöntő után
Biró Rozália magyarul is
üdvözölte a megjenteket, majd az
egymás iránti hűségüket
méltató oklevelet és az 500 lejes
pénzjutalmat nyújtotta át az
aranylakodalmas pároknak.

Tököli Magdolna