Összevonhatják az osztályokat

Összevonhatják az osztályokat

Nagyvárad – Az utóbbi időben
meglehetősen sokat lehetett arról hallani, hogy
Nagyváradon és a megyében
egyaránt iskola-összevonások
várhatók. A helyzetről Ákos
Zoltán megyei
főtanfelügyelő-helyettest
kérdeztük.


Ákos Zoltán
főtanfelügyelő-helyettes arról
számolt be lapunknak, hogy az egyre alacsonyabb
gyermeklétszám miatt több
váradi iskolában is felmerült annak
a veszélye, hogy ideiglenesen
megszüntetnek, összevonnak
osztályokat. Természetesen –
és erre külön felhívta a
figyelmet –, ez nem azt jelenti, hogy teljesen
felszámolnák egy adott iskolában a
magyar tagozatot. Amint egy új tanévre
ismét összegyűl legalább 15
gyermek (a törvény 25-öt ír
elő, de már 15 diákkal lehet
osztályt indítani), az adott
iskolában ismét indul magyar
osztály. Ehhez azonban a szülők
tanfelügyelőségre eljuttatott
írásos kérvénye
szükséges, s az, hogy a magyar
szülők lehetőségeik szerint
magyar, és ne román anyanyelvű
osztályba írassák gyermekeiket.
Hozzáfűzte: a magyar lakosság
körében kevésbé ismert a
tény, komoly gondok vannak a
gyermeklétszámmal, annyi a
különbség, hogy ott már
évek óta fokozatosan
történnek az összevonások,
míg a magyar osztályokban most jutottunk
el arra a szintre, amikor már nem mehet
tovább 10 fő alatti
létszámmal egy évfolyam.


Bár a beíratkozások hivatalosan
május 1-jén zárulnak le, a
pedagógusok lehetséges
áthelyezése miatt a megyei
tanfelügyelőség már
kétszer is bekérte az iskolák
első osztályainak adatait, melyek
függvényében úgy
döntött, hogy a kis
létszámú osztályokat az
alábbiak szerint vonják össze. A
jelenlegi adatok szerint hat váradi
iskolában nem indul magyar osztály. A
Lucian Blaga Középiskolában
már több éve gond van a magyar elemi
tagozattal, akárcsak az Octavian Goga
iskolában, ahol idén egyetlen
beíratkozott sem volt. A Schiller
Középiskolában mindössze 2
diák jelentkezett magyar I. osztályba. A
Lucreţia Suciu és Alexandru Roman
iskolák esetében, ahol 5, illetve 3
jelentkező volt, mindenképpen össze
kell vonni az osztályokat. Eredetileg oda
tartozott volna a Ioan Slavici iskola is a maga hat
beíratkozottjával, utóbb azonban
kiderült, hogy a szülők csak
elmulasztották beíratni gyermekeiket,
és végül az iskola hathatós
közbenjárásának
köszönhetően az I. osztályosok
száma hirtelen megugrott 20 főre.
Szintén össze fogják vonni az
Onisifor Ghibu és Dimitrie Cantemir
iskolák első osztályait. Ott 6,
illetve 3 beíratkozott volt.
Kérdésemre, hogy miért a kevesebb
diákhoz viszik a többet, a
főtanfelügyelő-helyettes azt felelte:
elsősorban azért, mert a Cantemir
iskolában mindössze egyetlen
évfolyamon nem indult magyar osztály,
míg a Ghibuban több évfolyamon is
hiányosságok voltak.

Ahol nincs gond


Az induló első osztályok
közül nincs gond a 16-os iskolában,
ahol 25 diák van, a 11-es iskolában, ahol
15 jelentkezőt jegyeztek be, a Dacia és a
Nicolae Bălcescu iskolákban, ahol 16-16
diákkal indul első osztály, a
Lorántffy Zsuzsanna Gimnáziumban, ahol 15
jelentkező van, valamint 10 diákkal a
Mureşanu iskolában és 9
diákkal a Cantemir iskolában.
Utóbbi kettő határesetnek
számít. A Szent László
Gimnáziumban 43 beíratkozott van
két osztályra, a George Coşbuc
iskolában pedig a gyermeklétszám
miatt a tervezett két hagyományos
és egy step by step típusú
osztály helyett három hagyományos
egy alternatív osztály indul.

Nagy Anikó