Összehangolnák a munkálatokat

Összehangolnák a munkálatokat

Szatmár megye- A városatyák
csütörtökön döntenek arról
a tervezetről, amely a Szatmárnémetiben
folyó vezetékcsere
kivitelezésének módját
szabályozná a jövőben.

Ilyés GyulaSzatmárnémeti
polgármestere
a határozattervezet
kapcsán elmondta, kétféle
eljárási mód van, amit a
közművek alkalmaznak. Az első
megoldás az azonnali vezetékcsere,
amelyre csőtörés,
vezetéksérülés miatt
kerül sor. Ilyenkor a helyszínre
érkező munkacsoport megkezdi a
vezeték kicserélését
előzetes bejelentés nélkül is.
Ez esetben a közszolgáltató
vállalatok rendszeresen fizetnek egy
javítatási illetéket az
önkormányzatnak, amely ebből a
keretből finanszírozza a felszedett aszfalt
helyreállításának
munkálatait. A második eset, ha a
közszolgáltató bővíteni
kívánja a meglévő
hálózatát, avagy az
elöregedett vezetékeket
cseréli ki új csövekre.
Utóbbi az Electrica Rt.–re
és az E–ON
gázszolgáltatóra egyaránt
érvényes. Az
áramszolgáltató a
megyeközpont megnövekedett
energiafogyasztása miatt kénytelen
fejleszteni a hálózatot, ugyanis a majd
harmincéves vezetékek nem
bírják el a terhelést. A
fölgázszolgáltató a
szivárgások miatt cseréli a
gázvezetékeket. Az ilyen
munkálatok utáni
helyreállításra és
aszfaltozásra
eddig a
szolgáltató adott megbizást. A
városvezetés azt szeretné
elérni, hogy ilyen esetekben is megyei
cégeket bízzanak meg,
továbbá, hogy az
önkormányzattól külön
engedélyt kérjenek a
szolgáltatók. Ezáltal a hivatal
szakapparátusa ellenőrizhetné a
kivitelezés módját és
menetét, szabálytalanság
esetén büntethetné is a
kivitelezőt. A szóban forgó
határozattervezet azt is
szabályozná, hogy milyen időszakban
kerüljön sor a hasonló
munkálatokra, de a különböző
szolgáltatók munkáját is
össze tudná hangolni a
városvezetés.