Összefogva erősebbek vagyunk

Összefogva erősebbek vagyunk

Nagyvárad – A XVIII. Festum Varadinum
ünnepségsorozat
záróistentiszteletén Tőkés
László püspök hirdette Isten
megtartó igéjét a
várad-újvárosi református
templomban. A rendezvény
könyvbemutatókkal zárult.


Szószéki beszédében
Tőkés László
királyhágómelléki
református püspök a
szétszóratás, a liberalizmus
és az individualizmus kérdéseit
vizsgálva arra hívta fel a
jelenlevők figyelmét, hogy a modern
népvándorlás korszakában,
internacionalizálódó és
globalizálódó világunkban
mennyire fontos, hogy megőrizzük
 
az atyáinktól kapott
örökségünket és
hitünket. Vissza kell találjunk
Istenünkhöz, őt dicsérve
és magasztalva, őelőtte
hódolva. Dicsérjük az Urat, ahogyan
a középkorban az ő hű
szolgája, Szent László is
tette. Ebben a szellemben, “Krisztusban
dicsekvén” gondoljunk vissza a királyi
és a fejedelmi városra, a Boldog
Váradra. A lovagkirálytól
elindulva, Bocskai, Bethlen és
RákócziGyörgy
nyomdokain haladva érkezzünk a mába
és a hitvalló
Józsuéval és
népével együtt valljuk, hogy
távol álljon tőlünk minden, ami
elszakít  bennünket a mi
Istenünktől. Legyen az
életünk a hitünkben
történő örökös
megerősítés és
konfirmálás, legyünk
tisztában azzal, hogy az Úrnak
való szolgálat a
biztosítéka annak, hogy
megmaradásunk és jövőnk lesz,
hangsúlyozta az egyházfő.

Az összefogás
fontossága


Az igehirdetést követően az
egyházi és a világi
meghívottak szóltak az
egybegyűltekhez. Kiss Albert
római-katolikus apát-kanonok azt emelte
ki, hogy felekezettől függetlenül
mindannyian Isten nagy családjához
tartozunk, a gondviselő Úrhoz fordulunk
annak érdekében, hogy vigasztalást
és áldást kapjunk tőle.
Dr. Alexandru Buzalic görög-katolikus
teológus professzor leszögezte:
értékvesztett világunkban
együtt szolgáljuk az Urat, ugyanúgy
imádkozunk őhozzá.
Szűrös Mátyás, a Magyar
Köztársaság volt ideiglenes
elnöke úgy vélte: fontos az
összetartás, a hitben és a
szeretetben való
megerősödés,  hogy
egymást támogatva boldogulni tudjunk a
Kárpát-medencében.
Szilágyi Mátyás
kolozsvári főkonzul azt húzta
alá, hogy a kisebbségi jogok
 kiharcolása szempontjából
mennyire lényeges az összefogás.
Biró Rozália alpolgármester
szerint a Festum Varadinum a lelki gazdagodás, a
szellemi felemelkedés és a
kulturális gyarapodás
szempontjából figyelemre
méltó. Weisz Péter, a KDNP
Barankovich Istvánról elnevezett
izraelita műhelyének a vezetője annak
a meggyőződésének adott hangot,
hogy a morális
válságból
 kivezető
utat közösen kell keresni.

Könyvbemutatók


A hozzászólásokat
követően dr. Hermán M.
János
teológus-lelkipásztor
mutatta be Nagy Margit: Jaj, hova visznek
 és dr. Tőkés
István
: Református
keresztény
tanítás
című könyvét. Utóbbival
kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a
kiadványt olvasva választ kapunk az
élet alapvető kérdéseire. A
szerző elmondta: azzal a céllal írta
meg a kötetet, hogy az Úristen
megtartó erejét hirdesse, ami
nélkül hiábavaló minden. Az
ünnepségen
közreműködött a Lorántffy
Zsuzsanna
  Református Gimnázium
kórusa, Meleg Vilmos
színművész és Gáti
Sándor
oboaművész.

Ciucur Losonczi Antonius