Összefogás javaslat az EU választásokra

Maros megye – Az RMDSZ nyárádszeredai
szervezete valamint az MPP, nyárádszeredai
szervezete Nyárádszereda Székely
Tanácsának javaslatára összefog a
2009-es, Europa Parlameni választásokra.
Ennek érdekében az SZNT helyi szervezete
megállapodás javasol:

“Nyárádszeredai
megállapodás-javaslat


Mindkét helyi szervezet vezetősége
vállalja, hogy az összefogás
jegyében megint napirendre tűzeti, majd
megszavazza a Székely Nemzeti Tanács
által benyújtott referendum-tervezetet a
területi autonómiáról a soron
következő – május hónapi – rendes
tanácsülésen.


Ezt követően mind a két politikai alakulat
Nyárádszereda Székely
Tanácsával karöltve vállalja,
hogy arra bíztatja a képviselőit, a
tagságát és a szimpatizánsait,
hogy június 7-én menjenek el voksolni,
és szavazzanak valamennyien a Magyar
Összefogás Listájára.”


A fenti megállapodás-javaslatot
Nyárádszereda Székely
Tanácsának elnöke tette Sógor
Csaba Európai Parlament-i képviselő
jelenlétében
Nyárádszeredában, május
14-én, a református parókián, a
kampánykörúton levő EU politikus
egyetértése közepette.


Jelen voltak Nyárádszereda Székely
Tanácsának tagjai – beleértve a helyi
református lelkészt is – akik két
évvel ezelőtt megszervezték azt a
mozgóurnás
autonómia-népszavazást, amely
két évvel ezelőtt kimutatta, hogy
Nyárádszereda népe 98%-ban
autonómiát akar.


Rajtuk kívül a
megállapodás-javaslatról
tudomást vett a református
presbitérium, valamint a Maros megyei tanács
RMDSZ-es alelnöke, a szintén RMDSZ
színekben nyertes polgármester és a
fent említett alakulatok helyi elnökei, akik
rábólintottak a helyi SZNT
javaslatára.


Nyárádszereda Székely Tanácsa
ezúton javasolja, hogy a Nyárádmente,
Marosszék, valamint Székelyföld
összes településén – ahol az
RMDSZ-es többségű tanácsok nem
fogadták még el az SZNT
autonómiáról szóló
népszavazás-tervezetét –
hasonló megállapodások
szülessenek.


Ahol az RMDSZ megteszi ezt a gesztust, ott a helyi SZNT
és a helyi MPP vezetősége
jószívvel bíztassa tagjait és
táborát arra, hogy voksoljon a
tulipánra június 7-én az EU-s
választásokon.


Ott, ahol a helyi RMDSZ megtagadja ezt a
lépést, ott nem lehet szó
összefogásról.