"Önreflexív irodalomtanításra van szükség"

"Önreflexív irodalomtanításra van szükség"

Nagyvárad – Mintegy hetven Bihar megyei, magyar
irodalmat oktató pedagógus
részvételével hétfő kora
délután tudományos konferencia
színhelye volt az Ady Endre Líceum
díszterme.


A Szombathelyről érkezett Dr. Fűzfa
Balázs, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
docense tartott érdekes előadást a
modern irodalomban megjelenő
szenvedéstörténetekről, illetve
az irodalomtanítás
nehézségeiről, majd bemutatta a
Magyarországon általa szerkesztett
tizenkettedikes és tizenegyedikes
tankönyeket. Előadását a
modernizáció és a magyar
tanárság egyidejű
megjelenésének
magyarázatával indította, majd
kitért az 1920-1930-as költészeti
forradalom által előidézett
paradigmaváltásra is, mellyel a
modernség az úgynevezett másod-,
illetve utómodernség
időszakába lépett át. A kor
több nagy regényének
példájával szemléltette a
bekövetkezett irodalmi változásokat,
melyek összjátékában
jelentősen átalakult a nyelviség.
További fontos változás volt, hogy
a művekben a szerző nagyobb színteret
kapott, előtérbe került a nemi
identitás, az erotika kérdése
illetve a főhősök
bezártságérzetének
és
szenvedéstörténetének
részletes leírása.
Végezetül az előadó a
Sorstalanságból vett idézettel
szemléltette, hogy ezen
szenvedéstörténetek arról
szólnak, hogy minden
körülmények között,
akár “a krematóriumok
kéményének tövében is
kötelességünk boldognak lenni.”

Élményközpontúság


A harmadik évezredben, az
irodalomtanításban megmutatkozó
problémák elsősorban arra
vezethetőek vissza, hogy “a mai diákok egy
teljesen más nyelvi világban
élnek, mint mi” – magyarázta a
professzor. A magyar irodalmat oktató
pedagógus feladata megtalálni azt a
módszert, mely a diák figyelmét
és képzeletét a leginkább
megragadja. Az általa készített
tankönyvben ezt a célt, úgy
próbálta megvalósítani,
hogy több olyan szót vagy kifejezést
használt, melyekkel a diákok
szabadidejükben találkoznak. Bár sok
kritika érte emiatt, de szerinte az
élményközpontú,
önreflexív irodalomtanítás
lehet hatásos a diákok esetében.
“Fel kell ismerni, hogy az irodalom az emberi
érzelmi gazdagság
gyarapításának eszköze” –
tette hozzá az előadó. A
vitaindító előadást és
a tankönyvbemutatót a felmerülő
kérdések megvitatása zárta.

Mészáros Tímea