Önkéntes tűzoltók találkozója

Önkéntes tűzoltók találkozója

Bihar megye – Szombat délután
tűzoltókocsik
szirénájától voltak hangosak
Szentjobb utcái. Négy ilyen autó
járta be a települést. Ezek
közül az egyik tűzoltókocsi
szombattól a szentjobbiak tulajdonát
képezi.

Önkéntes
tűzoltók
 nemzetközi
találkozójára került sor
szombat délután Szentjobbon. Az
eseményt annak apropóján
szervezték, hogy a magyarországi
Sáp község
ajándékaként
Szentjobb  egy tűzoltókocsihoz
jutott. Ezzel régi álma valósult
meg a helybelieknek,  hiszen szükség
esetén – a köszöntők
során többször is elhangzott, hogy
bár csak felkészülésre
kelljen használniuk a kocsit, tehát ne
legyen tűzeset – rövid idő alatt
el tudnak jutni a tűzesethez és
hatékonyabban részt tudnak venni az
oltásban. 

Fontos esemény 


A „jövendő szentjobbi
Polgármesteri Hivatal” udvarán
gyülekeztek a tűzoltócsapatok,
hogy részt vegyenek a település
önkéntes tűzoltói
számára oly fontos
eseményen, amikoris egy
tűzoltókocsit vehetnek
át, melyet a magyarországi
Sáp község
ajándékozott a szentjobbiaknak.
Elsőként Berettyócsohaj
polgármestere, a szentjobbi
illetőségű Zatykó
István
köszöntötte  a
megjelent tűzoltócsapatokat, a velük
érkezett községi
elöljárókat.
Beszédében – melyet
maghatódottan mondott el – arra
emlékeztette a hallgatóságot:
a település ezer éves
történetében egy nagyon fontos
esemény szemtenúi vagyunk akkor,
amikor egy tűzoltókocsit kapnak
ajándékba a magyarországi
Sáp községtől. Nagy
tisztelettel köszönte meg az
ünnepségen jelen lévő
Sáp község
polgármesterének, Karacs
Imrének a településük
számára nyújtott
támogatást, hiszen ezt
megelőzően egy
nagy kapacitású motopompát is
ajándékoztak Szentjobbnak. 

Elismerés 


Ezt követően szólt a szépen
felsorakozó
önkéntes tűzoltócsapatok
tagjaihoz, a jelenlévő szép
számú helybeli lakosokhoz
Karacs Imre sápi polgármester.
Hosszan fejtegette annak történetét,
hogy miképpen is sikerült az
ajándékba hozott
tűzoltókocsit megszerezni,
felújítani „és eljutni
oda, hogy ma ezt át tudjuk adni a
szentjobbiaknak”. Az
ünnepségen jelenlévő
nagyváradi tűzoltóparancsnok is
gratulált a nem
mindennapi eseményhez, hiszen csak
kevés vidéki település
rendelkezik hasonló
tűzoltókocsikkal, majd ő is azt
kívánta: inkább csak gyakorlatozni
használják a kocsit, ne legyen
tűzeset a településen. A parancsnok
elismerőn szólt az
önkéntes tűzoltók
tevékenységéről, akik
hatékonyan ki tudják segíteni
szükség esetén a
hivatásos tűzoltókat. 

Tűzoltó nap


 A beszédek után a szentjobbi
és a sápi önkéntes
tűzoltók parancsnokai vágták
el azt a nemzeti színű szalagot,
melyet a kocsi hűtőházára
helyeztek el, majd a sápi parancsnok
átadta a kocsi kulcsát szentjobbi
kollégájának. Ezután
megszólalt a kis harang, mely a
tűzeseteket jelzi – természtesen most
csak gyakorlatképpen – és a
négy kocsi elindult Szentjobb utcáin
hírül vinni a nagy
eseményt, hogy a Berettyó-parti
település tulajdonába egy
tűzoltókocsi került.A csapatok
a szentjobbi
labdarúgópályára indultak,
ahol tovább folytatódott a
tűzoltó nap. Miután a kocsik
bejárták a település
utcáit, sikeresen részt vettek egy
tűzoltó akcióban, majd a
jelenlévő tűzoltók egy
vízzel történő
célbalövéses versenyen tették
próbára
ügyességüket. 

Sokan segítettek 

Zatykó István polgármestert
arra kértük, hogy beszéljen a nap
jeletőségéről. „A
szentjobbi tűzoltók a tavalyig egy Honda
motopompával rendelkeztek, ekkor, ugyancsak
a sápiaknak köszönhetően, egy
másik motopompához is
hozzájutottunk – mondta Zatykó
István. – Voltak még a
tulajdonunkban kisebb tűzoltó
felszerelések, csövek, tömlők. A
Hajdú-Bihar megyei önkéntes
tűzoltókkal kialakított
kapcsolatnak köszönhetően több
helyről is kisegítettek bennünket egy
sisakkal, egy seprűvel, egy tömlővel
vagy egy csákóval. A most kapott
tűzoltókocsival bármilyen
tűz esetén rövid időn
belül ott lehetünk és mivel minden
szükséges felszereléssel el van
látva, hatékony oltást tudunk majd
szükség esetén
végezni. A mostani szentjobbi
tűzoltó napon Magyarországról
Álmosd, Sáp,
Szentpéterszeg, Bihar-Nagybajom, Bihar
megyéből pedig Érsemjén,
Bihardiószeg, Szalárd és
természetesen Szentjobb önkéntes
tűzoltói vesznek részt. Nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy ily
szép számú résztvevőt
köszönthettünk
településünkön”. 

Versenyek Magyarországon 


Mint megtudtuk,
a szentjobbi (Berettyócsohaj
község) csapat 14 önkéntes
tűzoltóból áll, akik
mind szentjobbiak. Mint Zatykó
István fogalmazott, „mivel a
község lakosainak 55
százalékát Szentjobb teszi ki,
ezért inkább az itteniek
közül válogattunk a csapatba
tagokat”. A tűzoltókaszárnya
udvarát a szentjobbiak tették
rendbe, a kézipompákat is ők
tették használhatóvá. Az
elmúlt években  sikeresen vettek
részt  különböző, az
önkéntes tűzoltók
számára rendezett versenyeken, az
idén Álmosdon, tavaly
Kabán voltak.
„Romániában ilyen jellegű
versenyt nem rendeznek, az
idén Nagyváradon rendezett
tűzoltóversenyre nem hívtak meg
– ehhez mi kicsik vagyunk” –
mondta a polgármester.A látványos
tűzoltó nap minden résztvevő
számára hasznos volt, hiszen
találkoztak egymással, ismerkedhettek,
véleményezhették a
látottakat. Ezután
fogalmazódott meg, hogy hasonló
találkozókat a jövőben is kell
szervezni.

Dérer Ferenc