Ökumenikus istentisztelet a vártemplomban

Ökumenikus istentisztelet a vártemplomban
Nagyvárad – A hétvégén tartották a váradi vár ünnepét. Ennek keretében szombat délelőtt ökumenikus istentisztelet volt a vártemplomban, melyet egyházzenei koncert követett, kórusoknak a részvételével.

Az ökumenikus istentiszteletre egybegyűlt híveket és az oltártestvéreket Lőrincz Ottó kanonok köszöntötte. A római-katolikus egyházat Tempfli József megyés püspök, a református egyházat Csűry István helyettes püspök, az unitárius egyházat Buzogány-Csoma István lelkipásztor, az ortodox egyházat Ioan Codorean, a váradi püspökség kulturális tanácsosa, a görög-katolikus egyházat pedig Florian Gui általános helynök képviselte a legmagasabb szinten.

Csűry István a 119. zsoltár 105-től 109-ig terjedő verseit választotta szószéki szolgálata alapjául, melyeknek a legfontosabb üzenete az, hogy az Úristen az ember életét a maga igéjével akarja megvilágítani. A helyettes püspök elsősorban azt emelte ki: panaszkodunk azért, hogy a 21. században is rengeteg nyomorúsággal és sötétséggel küszködünk, mintha még nem döbbentünk volna rá arra, hogy az ebből kivezető egyetlenegy utat az Isten igéjéből fakadó világosság jelenti. Sokszor papi beszédnek gondoljuk ezeket a mondatokat, pedig világosan kell lássuk, hogy amit az Isten több ezer esztendeje állandóan a fülünkbe súg, az minden nehéz helyzetben olyan recepteket és megoldásokat ajánl, amelyek valójában segítenek a hétköznapokban. A múlt nyomorúságaiból a modern kor embereinek tanulniuk kell, hogy Isten kezét megfogva, könnyebben vehessék az akadályokat, tette hozzá az igehirdető.

Ökumenizmus és összefogás

Tempfli József megyés püspök örömének adott hangott, amiért a várgondnokság templomi megemlékezést is beiktatott az ünnepi programok közé. II. János Pál pápát idézve arra hívta fel a jelenlevők figyelmét: mennyire fontos, hogy eltünjenek az emberek közti vallási, nemzetiségi, kulturális és foglalkozásbeli választófalak. “Isten mindenkinek egyforma emberi méltóságot adott”, hangsúlyozta. Egy festmény is annál szebb, minél több szín van benne, egy zenemű is annál értékesebb, minél több hangjegyből komponálták. Ha nincs ökumenizmus és összefogás, ha csupán a gazdasági érdekek vezetnek bennünket a keresztény értékek helyett, akkor oda juthat a világ, hogy ember az embernek a farkasa lesz, figyelmeztetett a főpásztor.

Buzogány-Csoma István unitárius lelkipásztor Máté evangéliuma V. részének 8. verse alapján kijelentette: nem lehet boldog a szívünk, ha a gonosz a “törzsfönök” benne. Ha Jézus kopogtat a szívünk ajtaján, engedjük be, mert ahova ő lép be, a Jóisten lép be, a gyűlölet és a gonoszság pedig kisompolyog. 

Az ökumenikus istentisztelet egyházzenei előadásokkal zárult. Fellépett a Bazilika Michael Haydn kórusa, a réti református egyházközség Sztáray Mihály kórusa, a rogériuszi református egyházközség ifjúsági és felnőtt kórusa, a várad-olaszi református egyházközség kórusa, valamint a Holdas templom ortodox kórusa.

Ciucur L. Antonius