Óvjuk épített örökségünket

Óvjuk épített örökségünket

Nagyvárad – A Gergely István
emlékkiállítás
folytatásaképpen a kolozsvári
Házsongárd és a nagyváradi
Rulikowszky temetőről tartottak fórumot a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
nagyváradi székházában
szombaton este.


Az eseményen elsőként
Szilágyi Mátyás
Magyarország kolozsvári főkonzulja
kapott szót, aki beszédét
tulajdonképpen a kiállítás
alkalmára készítette elő. A
főkonzul kiemelte a Varadinum ünnepség
jelentőségét, hiszen ez egy olyan
rendezvénysorozat a
Kárpát-medencében a
rendszerváltási utáni
időszakban, mely kapcsolatot teremtett a magyar
nemzetrészek között. „Az
összefogás ragyogó
példája az, ami az
EP-választások előtti
felkészülés jegyében itt
megtörtént” – fogalmazott
Szilágyi Mátyás, utalva
többek közt a romániai
magyarság egységes
EP-választási listájára.
„Az összefogás szép
példája, hogy jelen van
Hódemzővásárhely
önkormányzatának határon
túli magyar felelőse. Minden
magyarországi önkormányzatnak
kellene legyen ilyen felelőse, annál is
inkább, mert több helyi tanácsban
panaszkodnak, hogy nem tudnak kapcsolatot teremteni
magyarországi településekkel.
Ezeknek kellene segítenünk” – tette
hozzá Szilágyi Mátyás. A
főkonzul ezt követően hozzátette,
hogy vigyázni kell az épített
örökségünkre, mely tárgyi
örökségbe tartozik Gergely
István életműve is. „Az
utóbbi húsz évben
magyarságunk nagyjait kevéssé
sikerült szoborban megörökíteni,
nekik is szobrot is állítson a
magyarság, húzta alá a
főkonzul, aki a kolozsvári ’56-os
emlékmű
felállítását
említette ebben sorban. Ennek, illetve a
Mátyás szobor
restaurálásnak
megvalósulására már az
idén esély van, tette hozzá.

Temető és muzsika


A fórumon Gergely Istvánné, a
kolozsvári Házsongárd
Alapítvány igazgatója tartott
vetítettképes előadást a
Házsongárdi temető
ápolásáról, majd
Pásztai Ottó, a Rulikowszky temető
gondnoka beszélt a megjelenteknek
célkitűzéseiről. Ezek
között említette a temető
további elhanyagoltságának
megállítását és a
magyar kultúra számára fontos
sírok műemlékké
nyilvánítását. A magyar
honvéd sírkert emlékét
örző obeliszk
elkészítésére is van
esély, de ennek
megvalósításához alapos
dokumentálásra van szükség,
tette hozzá. Szilágyi
Mátyás azt javasolta, hogy Pásztai
forduljon a román illetve a magyar
kormány védelmi
minisztériumához ebben az ügyben,
ahonnan egy nemrégiben elfogadott
kétoldalú kormányközi
megállapodás nyomán minden
bizonnyal segítséget kap.
Tőkés László a fórumon
azt javasolta, hogy hozzanak létre egy
alapítványt, melyen keresztül
könnyebben lehetne intézni a Rulikowszky
temető ezirányú ügyeit. A
fórumon közreműködött
Péterffy Lajos színművész,
valamint Székely István
klarinétművész és
Thurzó Zoltán zongoraművész,
akik Kovács Béla és
Draskóczy László
kompozícióit adták elő.

Pap István


 

Kapcsolódó cikk: