Évfordulós tavaszi tárlat

Évfordulós tavaszi tárlat
Bihar megye – Képzőművészet és irodalom címmel évfordulós tavaszi kiállítás nyílt a Tibor Ernő Galéria Kanonok sori székhelyén. A galéria alkotóközösségének közös tárlatát Schneider N. Antal méltatta.

Mészáros Tímea

A Tibor Ernő Galéria Kanonok sori képtárában szép számban gyűltek össze az érdeklődők a Képzőművészet és irodalom elnevezésű évfordulós tavaszi kiállítás alkalmából. Bányai Szabados Katalin, az alkotóközösség művészeti vezetője köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta: a rómaiaknál március az év kezdete. Ekkor szökkenek bimbóba a fák, virágok és ekkor indultak harcba a római légiók is. Két évtizeddel ezelőtt, március 21-én a nagyváradi művészek egy csoportja is „harcba” szállt egy olyan kezdeményezés érdekében, melynek nyomán megalakult a Tibor Ernő Galéria. A művészeti vezető azt is tudatta, hogy az évfordulós kiállítás témája az irodalom és a képzőművészet egymásba fonódása. A kiállítók egy-egy irodalmi művet használtak fel ihletforrásként és ennek alapján mintázták meg művészi alkotásaikat. A köszöntő szavak után S. Németh Katalin Dsida Jenő: Légy szent, fiacskám! című versét szavalta el.

A teremtés csodája

Schneider N. Antal méltatásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a képzőművészet és az irodalom a humán kultúrának két olyan eleme, ami az emberi lét teljességét biztosítja számunkra. Lehet élni mindkettő nélkül, de nem érdemes, mert ezek adják meg életünknek a teljességet, a mindennapi élet harmóniáját, az ember szép iránti örökös igényének kielégítését. Kultúránkban láncszemszerűen egymásba fonódik az irodalom és a képzőművészet, gondoljunk csak arra, hogy nincs olyan képzőművész vagy költő akire a Biblia, ez az irodalmi alkotásnak is tekinthető évezredes nagy mű ne lett volna ihlető forrása. Végül a méltató John Keats angol romantikus költő Óda egy görög vázához című versének egyik strófájával zárta szavait: „Igaz a szépség és szép az igazság!”.

Rendhagyó tárlatvezetés

A tárlatnyitó utolsó részében a jelen lévő kiállító képzőművészek (Bányai Szabados Katalin, Csathó Töhötöm, Egei György, Gavrucza Tibor, Márton Katalin, Mierluţiu Emilia, Popon Krisztina, Rob Ibolya, Staharóczky Júlia, Széll Kató és Trifán László ) egy rendhagyó tárlatvezetés keretében elmondták, hogy alkotásaikat milyen irodalmi művek ihlették. Ezek között megemlíthetjük többek között Ady Endre, Petőfi Sándor, Balassi Bálint, József Attila, Számadó Ernő, Fábián Imre, Dsida Jenő költészetét is. A tárlatnyitó színvonalát emelte Kinda Péter és Tóth Gábor zenei közreműködése. A kiállítást április 11-ig lehet megtekinteni hétfő kivételével hétköznaponként 11-16 óra között.