Értékes könyvadomány

Értékes könyvadomány
Nagyvárad – A berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központ igazgatója, Porkoláb Lajos kísérte el azt a 2000 kötetes könyvadományt, amelyet a magyarországi Argumentum Kiadó ajándékozott a váradiaknak.

Ebből az alkalomból a nagyváradi Bunyitay Könyvtárban Biró Rozália alpolgármester köszöntötte a vendéget, és nemes cselekedetnek nevezte az adományozást.
Porkoláb Lajos elmondta, hogy Láng József, az Argumentum Kiadó vezetője tavaly jelen volt a Nadányi Zoltán kötetének váradi bemutatóján. Ezt követően döntött úgy, hogy megajándékozza a berettyóújfalui és a Bunyitay Könyvtárat. Az adományozott értékes történelmi, irodalomtörténeti, műszaki könyvek, illetve teljes évfolyamú folyóiratok a kiadó nemes szándékát bizonyítják. A Bunyitay Könyvtár nevében Schönberg Éva köszönte meg a kiadóvezető nemes gesztusát, és biztosította az adományozót arról, hogy más könyvtáraknak is juttatnak a több példányú művekből.