Értékes alkotásokat díjaztak

Értékes alkotásokat díjaztak
Nagyvárad – A hagyományokhoz híven az idei Varadinum szombatján is megtartotta a PBMET a pályázati díjkiosztó ünnepséget. Aránylag kevesebb, de minőségileg magas színvonalú tanulmányok érkeztek.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET) a Református Püspöki Palota Bolyai termében tartotta a pályázati díjkiosztó ünnepséget. Tiszteletét tette Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő és Kiss Albert provikárius is, akiket Dukrét Géza elnök köszöntött. A társaság elnöke szóvá tette, hogy az idén az előző évekhez képest aránylag kevesen versenyeztek, de azt örömmel nyugtázta, hogy a beérkezett dolgozatok magas minőséget képviseltek. Az idén a pályázatokat elbíráló bizottságban Kupán Árpád (elnök), Kordics Imre és Dukrét Géza szerepelt.

Méltatás

Kupán Árpád a zsűri elnöke részletesen elemezte a felnőtt és a diák kategóriában az első három helyezett és a dícséretben részesültek munkáit. Érdekességként említette meg, hogy most először egy magyarországi diák, Komjáthy Dénes is benevezett. Örömmel nyugtázta azt is, hogy a pályázat híre eljutott a Székelyföldre is, hiszen Páll Ilona Gyergyócsomafalváról küldte a dolgozatát.

A méltató szavak után következett a díjátadás. Az oklevélből, könyvekből és pénzjutalomból álló díjakat Tőkés László, Kiss Albert és Dukrét Géza adta át. Ezt követően a PBMET elnöke emléklapot nyújtott át Tőkés László püspöknek, EP-képviselőnek, Kiss Albert provikáriusnak, illetve Erdei János tanárnak, aki a diák kategóriában első díjat elért szilágysomlyói három fiatalt felkészítette.

Felolvasás

A díjátadás után Tőkés László kifejtette, hogy igen nagyra értékeli azt a munkát, amelyet a PBMET kifejt, amit az egyház is igen fontosnak tart. Ebben a globalizálódó világban a helyismeret még nagyobb fontossággal bír, hiszen a gyökereinket jelentik. Dícsérte a civil szervezetek – így a PBMET – életrevalóságát, amelyek a mai világban, amikor a politikum mindenre rátelepedik töretlenül folytatják a munkájukat. Egyháza nevében is köszöntötte a díjazottakat, és köszönetet mondott a zsűri munkájának.

Kiss Albert provikárius kijelentette: ha gazdag lenne, szíve szerint egy alapítványt tenne azok számára, akik mernek irni. „A lelküket úgy irányítsa a Szentlélek, hogy a szépet és jót észrevegyék” – mondotta a provikárius. Végezetül a jelen levő díjazottak felolvastak a dolgozataikból.

A PBMET pályázatának díjazottai

Felnőtt kategóriában: I. díj Jancsó Árpád (Temesvár): Hollós zászló Temesvár felett; II. díj Lakóné Hegyi Éva (Zilah): Adatok a zilahi Kraszna utca életéből; III. díj Hunyadi Károly (Mezőtelegd): Fogyunk, sorvadunk; Dícséret Páll Ilona (Gyergyócsomafalva): Mátyás király és kora.

Diák kategóriában: I. díj Gaudi Zsófia, Rákosi Boglárka, Szűcs Orsolya (Szilágysomlyó)? Őseink nyomában; II. díj Farkas Balázs, Menyhárt Andrea (Nagyvárad): Felix Civitas–Vitéz János és váradi udvara; III. díj Komjáthy Dénes (Gyömrő MO): A holló röpte – Mátyás király és kora; Dícséretb Gombár Orsolya, Kökövics Klaudia: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc nyomában.

Péter I. Zoltán