Érmihályfalva: Fórum a város dolgairól

Érmihályfalva: Fórum a város dolgairól
Bihar megye – Harmadik olyan fórumát szervezte az érmihályfalvi RMDSZ pénteken este, melynek célja a városvezetők és a lakosok közötti eszmecsere volt. Az érdeklődés a lakosok részéről tovább lanyhult.

A csökkenő érdeklődés a fórum iránt lehet azt jelent, a Helyi Tanács és a Polgármesteri Hivatal olyan jól végzi a dolgát, hogy a lakosoknak nincsenek megbeszélni való gondjaik, mondta bevezetőjében ironikusan és csalódottan Nyakó József helyi RMDSZ–elnök, aki 200 meghívót küldetett szét előzőleg a sajtóban közzétett felhíváson felül. Arra utalt, hogy míg a februárban tartott első összejövetelen mintegy 200–an, a következőn fele annyian jelentek meg, most pedig a 45–50 személy közül talán tucatnyian voltak, akik sem a képviselőtestületnek, sem az RMDSZ–választmánynak, sem a Polgármesteri Hivatal személyzetének nem tagjai, tehát mint érdeklődők voltak jelen.
 
Kevesebben, mint lehetne
Miután Nyakó József leltárba vette a városban a legutóbbi gyűlés óta zajlott legfontosabb eseményeket, Kovács Zoltánvette át a szót. A polgármester az elöljáróság munkájának témáját folytatva megemlítette, hogy a Prefektúra nemrég kiadott közleménye szerint a helyi Polgármesteri Hivatal – tekintetbe véve a leépítéseket – 88 alkalmazottal működhet. Ehhez képest már most csupán 61–en vannak… Ennek ellenére nem lehet betölteni az üres állásokat, sok szakember hiányát érzi munkájuk, melyben nagyobb fegyelmet fog biztosítani a napokban bevezetett új számítógépes rendszer. A polgármester beszédében érintette a zajló nagyobb beruházásokat, ezek kapcsán szóba került, hogy a városközpont egyik tömháza mellett napok (lassan hetek) óta szivárog a csatorna a járdára, az úttestre. Felszólították az ott lakókat, hogy rendezzék az állapotot, hiszen ez – mint tulajdonosokra – rájuk tartozik, és nem a városvezetőkre, tudatta a polgármester. Ezután a Helyi Tanács szakbizottságainak egy–egy képviselője ismertette a bizottságok munkáját.
 
Hozzászólások több témában
A gyűlésen megjelent Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke, aki számokkal bizonyította, hogy az utóbbi években Érmihályfalva nem kapott kevesebb anyagi támogatást a megyétől, mint más települések, és azt az egyszerű „képletet” is levezette, hogy a támogatások mértékére hogyan hat a választásokon való részvétel. Ugyanakkor ötleteket is adott más helyiségek példáiból, tapasztalataiból ihletődve, hogy hogyan lehetne javítani például az információáramláson, a polgárőrség megszervezésén, stb. A hozzászólások rendjén Nagy Imre üdvözölte a városközpontban zajló rendezési munkákat, ugyanakkor, mint tömbházlakó, javasolta, hogy a Nyíló Akác Napoknak találjanak a városközpontnál megfelelőbb helyszínt. Oláh Sándor az utak állapotát, az ivóvíz minőségét tette szóvá, és az iskola építéséről érdeklődött. Biró Károlyúgy vélte: a lanyhuló érdeklődés oka, hogy a korábbi fórumokon elhangzott javaslatokat nem fogadta meg a városvezetés, a lakosok pedig félig kész, vagy nem megfelelő minőségben elkészült beruházásokat látnak.
A kevés érdeklődő ellenére sok téma terítékre került, melyekre a Polgármesteri Hivatal megjelent illetékesei próbáltak meg válaszolni.