Érmihályfalva: elfogadták a városrendezési tervet

Érmihályfalva: elfogadták a városrendezési tervet
Bihar megye – Érmihályfalva Helyi Tanácsa októberi ülésén fogadta el a város általános városrendezési tervét (PUG). A térkép megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.

Mintegy fél évvel korábban esett szó az általános városrendezési terv (PUG) időszerűsítéséről, és a képviselő–testület októberi ülésén egyhangúan el is fogadta az elkészült tervezetet. Kovács Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a lakosság részéről minimális volt az érdeklődés a munka iránt, ám akiknek voltak észrevételeik, azoknak óhajait a lehetőségek szerint a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vették. Az új térképen a kül– és a beltelkek jól meghatározottan el vannak választva, a beltelkek nagysága a korábbi 1150–ről 1302 hektárra gyarapodott, ennek kerülete 28.251 méter.
 
Természetes telekhatárok
 
A térképet Egri György mérnök, az elöljáróság szakembere mutatta be a tanácsosoknak, válaszolva kérdéseikre. Mint megtudtuk, a munka során igyekeztek követni a természetes telekhatárokat, a várost elkerülő utak helye pedig nem került a beltelkek közé. Ennek okaként elhangzott, hogy – bár már évekkel korábban kijelölték, hogy merre lesz az elkerülő út Szatmár, illetve a határátkelő irányába, és a tervek is készen vannak – az ügy „parkoló pályán” van, és majd csak aktualitása idején foglalkoznak vele megint. A szóban forgó térképet bárki tanulmányozhatja a Polgármesteri Hivatalban. A téma kapcsán elhangzott, hogy az elöljáróság folytatja az egyébre nem alkalmas homokföldek erdősítését. Erre magánszemélyeknek is lehetőségük lesz, erről időben értesítik az érdeklődőket.