Épített örökségek a megyében

Épített örökségek a megyében

Nagyvárad – A XVIII. Festum Varadinum
ünnepségsorozat keretében péntek
délután Dukrét Géza
Épített örökségünk
Bihar megyében című kötetét
mutatták be a Lorántffy Egyházi
Központ múzeumtermében.


A Lorántffy Zsuzsanna Református
Egyházi Központ múzeumtermét
zsúfolásig megtöltő
érdeklődőket házigazdai
minőségében Veres-Kovács
Attila
várad-olaszi református
tiszteletes köszöntötte.
Dukrét Géza nyugalmazott
földrajztanár, a Partiumi és
Bánsági
Műemlékvédő és
Emlékhely Társaság (PBMET)
elnöke ünnepnek  nevezte
új könyvének a
megjelenését, hiszen
megitélésében minden kötetnek
a kinyomtatása az, majd átadta a
szót Péter I. Zoltán
helytörténésznek, hogy ismertesse a
kiadványt. A Bihari Napló volt
munkatársa úgy vélte: a
nyomdából frissen kikerült
könyvnek nem csupán az illata jó,
hanem a külseje és a tartalma is
harmónikusan
 kiegészíti egymást. Egy
valóban hiánypótló
 kiadványról van szó, hiszen
ennyire gazdag tárházú kötet
eddig még nem látott napvilágot
ebben a témakörben. A cím is
találó, mert olyan
épületekről olvashatunk, melyeknek
csupán egy része műemlék.
Miután tisztázta a műemlék
fogalmát, Péter I. Zoltán arra
hívta fel a figyelmet, hogy
különbséget kell tenni a
műemlékek és az
emlékművek közt. Míg egy
emlékmű  lehet
műemlék  is, addig egy
műemlékké nyilvánított
épület sohasem lehet emlékmű.

Tartalmas kötet


A helytörténész ugyanakkor annak a
meggyőződésének adott hangot,
hogy Dukrét Géza tartalmas
 munkát végzett, hiszen nem lehetett
könnyű bejárni a megyét,
mindent lefényképezni,
levéltárakban kutatni, megtalálni
a helyszíneket és
hozzáértő emberekkel
beszélni. Külön dicséretet
érdemel az a gyakorlati megoldás, hogy
külön hasábokban
található a kép és a
szöveg, illetve praktikus, hogy az
előszó után rögtön a
tartalomjegyzék következik, mert így
könnyen ki lehet keresni a névsor szerint
felsorolt településeket. Hasznos ugyanakkor
az építészeti
szakkifejezések magyarázata és a
könyvészeti adatsor is.

Jobban tudja


A méltató kérdéseire
válaszolva a szerző elmondta: 1993
után, a PBMET megalakulását
követően vetődött fel az
ötlet, hogy el kellene készíteni
valamennyi megye kataszterét.  Sokan
neki is kezdtek és hamar befejezték,
ő azonban úgy gondolta, hogy alaposan
végére jár a dolgoknak, hiszen a
társaság elnökeként ez a
kötelessége. Sajnos a bemutatott
épületek jelentős része nincs
műemlékké nyilvánítva,
a civil ingatlanok szinte egyáltalán nem.
Néhány településre
többször is vissza kellett menjen: ezeken a
helyeken először nem tudott bemenni a
templomba vagy nem engedték őt
fényképezni. Munkáját
sokszor akadályozta az is, hogy
kérdéseire azt a választ kapta:
 “Tanár úr, maga úgyis
jobban
tudja!”.  Végül 110
település került be a kötetbe,
összesen 709 fényképpel.


A könyvbemutató végén
néhány ingatlanról
készült fotó
levetítésre került, a
rendezvényen közreműködtek
Székely István, Babos Dénes
és Laczkó Gyula
klarinétművészek.

Ciucur Losonczi Antonius