Életművet elismerő kiállítás

Életművet elismerő kiállítás

Nagyvárad – Nagyméltóságú és Főtisztelendő Tempfli József megyés püspök életút-kiállítását nyitották meg pénteken igen nagy érdeklődés mellett a nagyváradi Római Katolikus Bazilika kincstárában.

Éppen ma 18 éve, 1990. április 26-én szentelte Tempfli József szentjobbi apátot a nagyváradi egyházmegye 81. püspökévé Paskai László bíboros, Magyarország prímása, esztergomi érsek. Ebből az alkalomból rendezték meg a Római Katolikus Bazilika kincstárában a püspök út életút-kiállítását. Pénteken délben a püspök atya sok-sok híve, tisztelője jelenlétében nyitotta meg a kiállítást Mons. Fodor József általános helynök, a székesegyházi káptalan nagyprépostja. Meleg szavakkal idézte fel a püspök úr 18 éves munkásságát azt, hogy az 1923-ban elhunyt Széchenyi Miklós püspök után 1990-ben a következő váradi püspök, ugyanis több mint hatvan évig ordináriusok, kormányzók vezették az egyházmegyét, vagy Fiedler István a szatmári egyházmegyével közös püspöke volt a bihariaknak.

Visszatekintő

Mons. Fodor József felelevenítette a kezdeti idők nehézségeit, azt, hogy mindezek ellenére a püspök úr töretlen optimizmussal harcolt azért, hogy visszaszerezze az egyház javait, többek között a püspöki palotát. Sokmindent sikerüt tizennyolc év alatt megvalósítani, mindezek nem ismeretlenek olvasóink előtt sem. Az eredmények felsorolása mellett a vikárius úr hangsúlyozta, hogy Tempfli püspök hírnevet szerzett Nagyváradnak is, munkásságát több mint száz érdemrenddel, kitüntetéssel, oklevéllel ismerték el. Nagyvárad, Szentjobb, szülőfaluja Csanálos díszpolgári címét is elnyerte ezekben az években.

Püspöki köszönet

Tempfli József megyés püspök a tőle megszokott kedvességgel és közvetlenséggel köszönte meg azt, hogy ilyen sokan eljöttek erre a kiállításra. Elmondta, hogy 18 évig dolgozott együtt a vikárius úrral, de eközben egyetlen vitájuk sem volt, ezért is mondhatta azt, hogy nehéz lett volna nélküle a dolga. Beszélt arról, hogy felkészült arra, hogy nyugdíjba vonuljon, és nagyon szívesen venné, ha a Szentszék úgy döntene, hogy éppen Fodor József vikárius követné őt a püspöki székben. Biró Rozália alpolgármester meleg szavakkal mondott köszönetet a püspök úrnak, jó egészséget kívánva a mindenki által tisztelt és szeretett egyházfőnek, majd egy csodálatos virágcsokrot nyújtott át neki. Ezt követően a jelen levők megtekintették a 8 tárlóból álló kiállítást.

A sok-sok elismerésből mindenképpen kiemelést érdemel A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje, amit 2007-ben kapott Tempfli püspök. Ezt megelőzően megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is. A tárlókban láthattuk még a Hazáért Érdemkeresztet, Baden-Württenberg tartomány plakettjét, az Amerikai Magyarok kitüntetését, a Hán János Díjat, az RMDSZ emléklapját az aradi Sabadságszobor újraállítása alkalmából, számos hasonló plakettel, emléklappal és díjjal egyetemben. A vikárius úr szerint Tempfli József püspök kitüntetéseinek a száma meghaladja a százat.