"Életünk Isten kezében van"

"Életünk Isten kezében van"
Nagyvárad – A vasárnap délelőtti istentiszteleten a feketeerdői református gyülekezet vendégeskedett a nagyvárad- újvárosi templomban. Ez alkalomból Bogya Miklós helybéli tiszteletes hirdette Isten igéjét.

A feketeerdői református egyházközség 2000. augusztus 1-én vált külön az élesdi gyülekezettől. A tagok 2005-ben döntöttek arról, hogy a templomot kell építsenek, mivel addig csak gyülekezeti teremmel és imahelyiséggel rendelkeztek. A terv elkészült, és az alapkő letétel is megtörtént, jelenleg a tetőcserepezésnél tartanak, azonban a munkálatok folytatásához további anyagi forrásokra lenne szükség. A vasárnap délelőtti látogatás többek közt ezt az ügyet is szolgálta, hiszen az adományokat és a perselypénzt erre a nemes célra szánták.

Isten igéje a Zsoltárok könyve 8. fejezetének 2., 4. és 5. verse alapján szólt, Bogya Miklós feketeerdői tiszteletes pedig arra kereste a választ, hogy létezik-e Isten, és ha igen, akkor kicsoda ő ?. Beszédében arra emlékeztette az egybegyülteket: a Szentírás már az első lapon megmondja, hogy a világmindenség tervezője és alkotója maga Isten. Csak a hitetlenek számára kérdés, hogy van-e Teremtő, mert a hívő emberek a hatodik érzékszervükkel, vagyis a hitükkel tapasztalják nap mint nap, hogy Isten világosságában élnek.

Teremtő és gondviselő

Aki nyitott szemmel jár, annak látnia kell, hogy létezik teremtett mindenség, és így értelemszerűen építőnek is kell lennie. Életet azonban csak Isten tud adni, és a teljes békesség és bőség utáni vágy is a teljesség Urának a létét bizonyítja, hangsúlyozta a lelkipásztor, majd így folytatta: a különböző művészi ábrázolásmódokkal ellentétben Isten nem távolságtartó vagy haragos öregember, hanem teremtő és gondviselő, az Úrjézus Krisztus által személyes és szerető Atya. Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kértük volna, ezért aggódás helyett inkább imádkoznunk kell, s megtapasztaljuk, hogy a Teremtő elrendeli mindezt, amire szükségünk van. “Életünk Isten kezében van, az ő akarata nélkül, senki és semmi nem árthat nekünk”, zárta gondolatait a lelkész.

Ciucur L. Antonius