Élesdi Néptánctábor

Élesdi Néptánctábor
Bihar megye – Július 21-25. között néptánctábor zajlott Élesden. A Szegedről érkezett oktatók a méhkeréki román néptánc elemeivel ismertették meg a résztvevőket.

Az utóbbi időkben már megszokhattuk azt, hogy Nagy Albert koreográfus és csapata évente két-három néptánctábort is szervez, a szakmai irányitásuk alatt működő Bihar megyei néptánccsoportoknak. A Kárpát-medence népeinek tánchagyománya s ezen belül a magyar táncok nagyon sokszínüek.Ez óriási érték nemcsak számunkra, de a világ számára is. E hagyatékok megmentését, megőrzését, felélesztését tűzték ki célul a szegedi oktatók, ugyanakkor véleményük szerintük a helyi, környékbeli román táncokat is kötelességük ismerni az Erdélyben élő fiataloknak. Idén az élesdi csoport július elején Szegeden vett részt egy táborban, ahol kalotaszegi néptáncokat tanultak, az elmúlt héten Élesden méhkeréki románost, majd augusztusban Margittán széki táncokra tanítják majd az érdeklődő fiatalokat. A munka csak akkor válik a boldogság forrásává, ha alkotás, játék. A tánc is munka, méghozzá igen komoly erőfeszitést igényel. Nem könnyű táncolni, tudtuk meg az oktatóktól, hiszen a valóban művészi módon közvetített magasrendű magyar vagy román tánc egyenrangú a zenei vagy képzőművészeti alkotásokkal. Tény azonban az, hogy egy -egy régió táncait a táncosok úgy tudják elsajátítani, mintha azon a vidéken születtek volna, ahonnan a tánc származik. És ezek a csodálatos munkabirással megáldott micskei, magyarremetei, margittai, élesdi, révi, mezőtelegdi gyerekek egy héten keresztül, délelőtt és délután is keményen dolgoztak a helyi általános iskola tornatermében, azért, hogy magyarként az igen komplex méhkeréki román néptánc lépéseit minél jobban elsajátithassák.Velük együtt izzadtak, a helyi oktatók is, hiszen az ő feladatuk lesz a továbbiakban, az, hogy Magyarremetén, Margittán, Élesden, Mezőtelegden és Micskén tovább gyakoroltassák a táncot csoportjaikkal, azért, hogy majd néhány hónap múlva már a közönség előtt is bemutathassák az elkészült koreográfiát.
Fegyelmezett légkörben
A próbák alatt és a táncórán kívüli időtöltés is fegyelmezett légkörben zajlott. Az egy hét alatt a tábor közösségi együttlétet, a szórakozás lehetőségét, új barátságok szövődését is biztosította. Ugyanakkor a közös éneklés, beszélgetés, a régi táncok videon való megtekintése, a nemzeti kultúra ilyen széleskörű ápolása biztos mély nyomot hagyott a fiatalokban. Péntek délután szülőkkel, rokonokkal, érdeklődőkkel telt meg az élesdi általános iskola tornaterme, ahol a résztvevő közel 80 gyerek Berci bácsi és Tőtös Hortenzia oktató irányitásával csoportonként mutatta be mindazt amit egy hét alatt sikerült megtanulniuk. Azt tudnunk kell, hogy a román táncok általában kötöttek, nem olyanok mint a magyar táncok, mondta Berci bácsi, majd igy folytatta: Érdemes lenne a régi román népviseletet a környező falvakban felkutatni, hiszen azok a kosztumök sokkal igényesebben voltak elkészítve, mint a maiak. A bemutató végén a résztvevő fiatalok egy kalotaszegi népdalt énekeltek el. Ezt követően Magyari Ferenc a Castrum Egyesület elnöke mondott köszönetet az oktatóknak, a szülőknek, a Bihar Megyei Tanácsnak, az élesdi önkormányzatnak és iskola vezetőségének, a Communitas Alapitványnak a tábor megrendezésében nyújtott támogatásért, majd a jelen lévő oktatóknak és azoknak a fiataloknak akik az eltelt idő alatt a tánctudásban a legjobban fejlődtek oklevelet és ajándékcsomagokat osztott ki.A táborzáró közös vacsorával zárult.
Hasas János