Éles ellentétek Érbogyoszlóban

Éles ellentétek Érbogyoszlóban

Bihar megye – Szokatlanul éles hangú
levelet kapott a Bihar Napló
szerkesztősége Érbogyoszló
alpolgármesterétől, Némethy
Gyöngyitől, melyben Gáspár Gyula
polgármestert támadja. Az ügyben
járva több
„érdekességre” is fény
derült.


A „Postaláda” rovatba – azaz a
nyilvánosség elé –
szánt levél hangételét
érzékeltetendő csak az első
mondatát idézzük: „Én
még életemben olyan emberrel  nem
találkoztam, aki annyira büszke legyen
saját maga butaságára, mint
Érbogyoszló polgármestere.”
A folytatásba személyeskedő
megállapításokkal,
megjegyzésekkel is találkozunk, de azzal
is vádolja Némethy
Gyöngyi
Gáspár
Gyulát, hogy nem jó gazdája a
községnek. Gáspár
Gyula
egyvalamiben egyetért
helyettesével: nem tudnak együtt dolgozni!
Az ellentét gyökereként
feleleveníti, hogy a tavalyi
választások után Oláh
Sádor
akkori körzet RMDSZ
elnök javaslatára a megyei vezetés
megválasztásuk után, de
beiktatásuk előtt a szevezet négy
tanácsosát kizárta, így
került be a következő négy
között a tanácsba Némethy
Gyöngyi, és lett alpolgármester,
ugyancsak Oláh Sándor
támogatásával. Ennek
fényében vonta le a
következtetést: az alpolgármester a
később az
Érmellék
érdekvédelmét
zászlajára tűzve megyei
tanácsosnak választott
mezőgazdász–vállalkozó
utasításait követi, annak akar
megfelelni. Az idézett levél pedig
azért született meg most, mert ő
(mármint Gáspár Gyula) egy
hetilapban nyilatkozott az Oláh Sándor
és több helybeli között
létező földügyi
vitáról.

Mindenki a maga igazával


Az Érbogyoszlóban kialakult
bizalmatlanság lágkörére
jellemző, hogy az alpolgármester az
önkormányzati üléseken
elhangzókat
hangrögzítőre veszi. Sem
a polgármester, sem helyettese nem látja
a kiutat. Az egyik képviselőtestületi
ülésen rögzítettből az
alpolgármester nekünk is lejátszott
egy részt, melyen a polgármester
jól hallhatóan mondja:
„(Némethy Gyöngyi) sem szellemileg
sem fizikailag nem alkalmas feladata
ellátására”. (Utalva ezzel
gerincferdülésére).
Kérdésünkre Némethy
Gyöngyi elmondta, 21 évig
dolgozott a közeli
kőolajkitermelőnél sok ember
vezetőjeként, és úgy
gondolta, vezetői tapasztalatok birtokában
jó alpolgármester lesz.

Egyben egyetértenek


A funkciót azért is vállalta, mert
szerinte Gáspár Gyula a PNL
soraiból szeretett volna helyettest, ami
„nem megengedhető egy 99%-ban
magyarok lakta községben”. Az
alpolgármester úgy
értékeli, felettese diktatórikusan
intézkedik, néhány
„emberének” mindent szabad, de ezt
ő nem tűri, ezért alakult ki az
ellentét. Iratcsomót mutat, melyekben
szerinte bizonyítékok
vannak a jogtalan intézkedésekre, de
szóban is sorol eseteket. Úgy
érzi, idegrendszerét is felőrli a
kialakult állapot, melyből nem
igazán lát kiutat, és úgy
véli, mindennek az egész
község fogja kárát
látni. Gáspár Gyula egy valamiben
egyetért helyettesével: nem tudnak
együtt dolgozni!
Úgy gondolja,
Némethy Gyöngyi Oláh Sándor
mezőgazdász–vállalkozó
érdekeit képviseli, az ő
utasításait hajtja végre.

Régi ellentét


Elismeri, testi hibáját említve
megsértette az alpolgármestert, de azt
egy vita hevében tette. A
feltételezést pedig, hogy PNL–s
alpolgármestert szertett volna,
értelmetlennek minősíti, tekintve
hogy a tanácsot 8 RMDSZ–es,
és csak 2 PNL–s, illetve egy PSD–s
tanácsos alkotja. Gáspár Gyula
véleménye szerint, bár az
elletétek közte és helyettese
között régebb óta
feszülnek, az idézett levél
azért éppen most fogalmazódott,
mert egy hetilapban az Oláh Sándor
és néhány falubeli
közötti állítólagos
földvitáról nyilatkozott.

Földügyekről pro és
kontra


A bogyoszlói földügyekkel kapcsolatban
Gáspár Gyula polgármester
kijelentette: normális ember ilyet nem
csinál, főleg nem úriember. Az
érintett Oláh Sándor is
egyértelműen fogalmazott: a
polgármester lázít, nem mond
igazat. Gáspár Gyula polgármester
szerint (röviden összefoglalva) ez
történt: az 1991/18–as
földtörvény azoknak is adott 50
ár földet, kiknek addig nem volt semennyi.
A bogyoszlói cigányok közü
sokan kivették állami jussukat, amit egy
kapavágás nélkül
tovább is adtak, úgynevezett
zsebszerződések
megkötésével. A tulajdoni lapokat
(titlu de proprietar) akár egy évtizeddel
később kapták meg, de az eredeti
tulajdonosok, mivel az adásvétel
után nem történt telekkönyvi
bejegyzés. Egy konkrét eset
ráébresztette a cigányokat, hogy a
már egyszer eladott földek tulajdoni
lapjáért újra lehet
pénzt kérni. A „titlukat”
felajánlották a gazdáknak, akiknek
nem volt pénzük rá, viszont
Oláh Sándornak, illetve
cégének igen, így
állítólag olyan embereknek kell
kimenni egyszer kifizetett földjükből,
akik azt már akár 10–12 éve
is munkálták.

Kinek, merre


A polgármester szerint ebből a
helyzetből csak bíróságon
keresztül lehet kilábalni, és
úgy véli, az emberek „meg
fogják védeni, ami az
övék”. (Nagyjából 4
– 6 hektárról van szó
összesen). Oláh Sándort is
megérdeztük természetesen, aki
elmondta: több, mint 1100
hektáron
gazdálkodik, cége
állandóan vásárol
földeket, de csak a határ(ok)
térképeinek, a födrajzi és
telekkönyvi számok összevetése,
ellenőrzése után. Úgy
véli, pontosabb
nyílvántartása van, mint az
elöljáróságnak, és
számunkra is részletekbe menően
elemezte, kinek, hol, merre hány méter,
hány hektár. Körülbelül
160 személynek fizet haszonbért, nem csak
Bihar, de Szilágy, Máramaros, Kolozs
megyékbe, sőt, Magyarországra
és az Egyesült Államokba is. Arra a
felvetésre, hogy az elégedetlenkedő
emberek felgyújtással fenyegették
búzaföldjét, megjegyezte: 67
parcellában
volt búzája,
azt hogyan lehetett volna őriztetni?

Kitalációnak
minősítette


A polgármester szavaira reagálva
kijelentette: az elöljáró
lázít, és
egyszerűen nem mond igazat. Soha nem
vett földet csak törvényesen, annak
gazdájától, és olyan eset
nincs, hogy a más által használtba
beleállt volna. Kitalációnak
minősítette, hogy ő a cigányok
kolóniájába ment volna
földvásárlási
szándékkal, és azt is, hogy az
alpolgármester az ő érdekeit
képviselné.

U.i.: Lehetőségeinkhez
mérten bemutattuk a bogyoszlói helyzetet,
megszólaltava az érintetteket.
Bizonyára mindegyik félnek lenne
még mondanivalója, lennének
érveik. Nem feladatunk, és nem is
vállalkozunk az igazság
megállapítására. Az
más fórum dolga, és a hallottak
alapján
valószínűsíthető, oda is
kerül a dolog.