Égessük vagy szelektáljuk a szemetet?

Szatmár megye – Kisebb
módosításokat követően
elfogadták a csütörtöki
tanácsülésen a köztisztasági
szabályzatot. A tervezet egy része
vitát robbantott ki.

Vitával kezdődött a
Szatmárnémeti Helyi Tanácsának
ülése, hiszen már az első napirendi
pontnál felszólalt Claudiu
Ardelean
PD-L-s tanácsos, aki elmondta,
hogy a köztisztasági szabályzat jelen
formája — ahogy ő fogalmazott —
visszalépést jelent a város
számára. Heves hangnemben ki is fejtette
véleményét a szabályzatban
található, a hulladék
mennyiségének
csökkentésére vonatkozó pontok
között található
szemétégető
kérdésében. Szerinte, amíg az
Európai Unió más országaiban
egyre-másra szüntetik meg a környezetre-
és a helyi lakosság
egészségére egyaránt
veszélyt jelentő
szemétégetőket, addig nem
megengedhető, hogy ennek, akárcsak a
lehetősége is bekerüljön a helyi
köztisztasági szabályzatba. Nits
János
, RMDSZ-es önkormányzati
képviselő igyekezett megnyugtatni a
felhábordott tanácsost. Elmondta, ha valaki
létre szeretne hozni ilyen
szemétégetőt, ahhoz előbb a
tanács jóváhagyására van
szüksége. Ilyés Gyula,
Szatmárnémeti polgármestere
ismét kifejtette, hogy a szelektív
hulladékgyűjtés csak a
gyűjtőkonténerek és az
elszállítás szintjén
működik a legtöbb helyen, míg a
szemétégetés —
kihangsúlyozta, hogy szó sincsen
ilyesmiről Szatmárnémetiben —
igenis megoldás lehet az egyre növekvő
szemétmennyiség
kérdésében.
Kolozsáron, Temesváron és
Suceavan működik
szemétégető
” – sorolta
Ilyés, majd hozzátette, hogy ilyesmit csak,
és kizárólag akkor lehet
építeni, ha elkészült a
környezetvédelmi hatástanulmány,
amelyben kitérnek arra is, hogy a lakosság
egészségét milyen
mértékben veszélyeztetné az
adott létesítmény
működése.