Édesanyák köszöntése az Aranykapu napköziben

Édesanyák köszöntése az Aranykapu napköziben

Bihar megye – Az édesanyákat,
nagymamákat, de az édesapákat is
köszöntötték az
érmihályfalvi Aranykapu református
napközi apróságai Anyák
Napján.  


A református templomban – a
hagyományhoz híven – a
délelőtti és a
délutáni istentiszteleten is
köszöntötték az
édesanyákat, előbbi előtt a
templomba érkező hívek
ruhájára piros és
fehér szivecskéket
tűztek. Pirosat kaptak, kik még
köszönthették édesanyjukat,
fehéret, akik már csak
emlékezhettek… A délutáni
templomozás után került sor az
Aranykapu református napközi két
csoportjába járó gyerekek
anyáknapi műsorára.

Énekek, versek


A diakókiai központ nagytermét
megtöltő szülőket,
nagyszülőket Balázsné
Kiss Csilla
lelkész
köszöntötte, külön kiemelve az
édesapákat is, kik nélkül nem
teljes a család, és a
keresztszülőket is, akik nem feledkeztek meg
a gyerekek keresztelésekor tett
fogadalmukról, miszerint
felelősséget vállalnak
nevelésükben. Az ünnepi műsorban
a Papp Zsuzsanna, Kecskés
Szidónia
, Ványi
Katalin
és Szilágyi
Melinda
óvónők által
felkészített gyerekek verset mondtak,
énekeltek, jelenetet mutattak be –
természetesen mindenki korának és
temperamentumának megfelelő
bátorsággal, lelkesedéssel.

Erkölcsi tanulságok


Az óvónők munkáját
Pető Csilla képviselő
köszönte meg elsőként, akinek,
mint korábbi tanfelügyelőnek,
érdeme van nem csak a napközi
létrejöttében, de abban is, hogy a
jelen tanévtől már két
csoport működik. Szavaihoz
Kovács Zoltán
polgármester, az egyházközség
főgondnoka csatlakozott,
megállapítva, hogy a műsorban olyan
erkölcsi tanulságok fogalmazódtak
meg, melyeknek egy egyházi
tanintézményben helyük van. A
közösen levont tanulság pedig az volt,
hogy az édesanyák öröme,
boldogsága a gyerek maga. Az
ünnepség végén a gyerekek
ajándékot adtak édesanyjuknak,
Balázs Dénes lelkész
pedig ugyancsak őket köszöntötte
egy–egy szál virággal.