2006. évi. Unoka – nagyszülő informatikai versenyek

Bebizonyosodott, hogy ez a technika és ember kapcsolatára épülő rendezvény, nemcsak a különböző generációk közös és játékos vetélkedését teszi lehetővé, de nagyban hozzájárul az információs társadalom fejlődéséhez is.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) a IV.-V.-VI. Unoka-Nagyszülő Informatikai Versenyeket.

A verseny fő célja az információs társadalom kialakításának támogatása, az idősebb generációk bevonása az Internetezők körébe a családi összetartozás fontosságának hangsúlyozásával. A program által azon események számát növeljük, amelyek egyszerre tölhetik be egy családi illetve egy kulturális, informatikai rendezvény szerepkörét. Hiszen a verseny alkalmával a résztvevő családtagok közös sikereket érhetnek el, játékosan ismerkedhetnek a világháló rejtelmeivel, miközben bemutatjuk azt is, hogy milyen gyorsan juthat információhoz a felhasználó, milyen szerepet tölthet be a családok életében a számítógép. Közvetett célunk az is, hogy a családok információ gyűjtésére, a tanulás, a megismerés új formáira felhívjuk a figyelmet azáltal, hogy e virtuális kalanddal felfedezhetik a virtuális térben a közös ismeretszerzés és tájékozódás örömét, szépségeit.

Információtenger meghódítása – felfedezés öröme

Az idősek információs társadalombeli helyzetének és lehetőségeinek sajátosságait és a társadalompolitikát is figyelembe véve a cél egy olyan rendezvény újbóli megszervezése, amely lehetőséget nyújt az idősek információs társadalomba való hatékony bevonására a fiatal generációk segítségével. A rendezvény célja többek között rámutatni a holtig tartó tanulás fontosságára, a generációk összekapcsolásának jelentőségére, a kortalan és határtalan lehetőségekre.

Kortalanul határtalan

Az idei program a tavalyi sikerekre és tapasztalatokra alapozva nagy hangsúlyt fektet az információs társadalom további népszerűsítésére, a verseny továbbgondolásával, fejlesztésével. A rendezvény támogatásával igyekszik elősegíteni a hazai 4-13 éves és az 50 év feletti közönség informatikai tájékozottságát, és hasonlóan az előző évhez, a családok, generációk egymáshoz történő közeledését is egyben.

Virtuális kézfogás

Tekintettel arra, hogy az idősebb korosztály esetében a legalacsonyabb az internet használat hazánkban, ezért a verseny meghirdetésének célja az ezen korosztályba tartozók aktív internet- és számítógép használatba való bevonása.

A versenyre minden 14. életévét még be nem töltött és fiatalabb, de 4 évnél idősebb gyermek jelentkezhet legalább 50 éves (déd)nagymamájával vagy (déd)nagypapájával párban. A versenyt a nagy érdeklődésre való tekintettel több helyszínen és időpontban rendezzük meg.

Az első versenyre 2006. március 12-én kerül sor Kecskeméten. [IV. Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny.]

A második verseny Miskolcon lesz 2006. március 19-én. [V. Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny.]

Végül 2006. április 02-án, Budapesten a Kempelen Farkas Hallgatói és Információs Központ épületében (1088 Budapest, Reviczky u. 6.) zárul a versenysorozat. [VI. Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny]

Minden páros egy szaktanárok által összeállított feladatsort kap, melynek megoldására 1 óra áll rendelkezésre. A tavalyi feladatok és egyéb tesztek letölthetőek az Inforum weboldaláról is.

A verseny első feladata a regisztráció, amely csak az Interneten keresztül, az Inforum weboldalán lehetséges. A versenyre helyszínenként az első 100 páros regisztrálását fogadjuk, és minden regisztrált versenyzővel személyesen (telefonon) vesszük fel a kapcsolatot.

A VERSENY SZABÁLYAI

A családokat képviselő párosok közösen, számítógép előtt ülve oldják meg a versenyen kapott feladatokat. A versenyzők értékes fődíjakat nyerhetnek, illetve mindenki megkapja a verseny névre szóló emléklapját.

A versenyen történő részvétel feltételei a következők:

A versenyen párok (2 fő) indulhatnak.

1. Rokoni kapcsolatnak kell fennállni a 2 fő között.

2. A regisztrált pároknak a versenyen személyesen kell megjelenniük.

3. A (déd)nagyszülő életkora minimum 50 év.

4. Az unoka még nem tölti be a 14. életévet vagy ennél fiatalabb, de

elmúlt már 4 esztendős.

5. Az unoka szülői beleegyezéssel rendelkezik a versenyen való

induláshoz.

6. Az Inforum munkatársai kapcsolatba lépnek e-mailen vagy telefonon a

regisztrált pályázókkal. Ha a kapcsolatfelvétel sikertelen, akkor nincs mód a versenyen való indulásra.

7. A 2003. 2004. és 2005. évi Unoka – Nagyszülő Informatikai Verseny

1-3 helyezettje nem indulhat versenyen.