2. EP–Koszovói interparlamentáris találkozó

2009. április 6–7-én
Tőkés László
európai képviselő az Európai
Parlament Dél-Kelet-Európai
Kapcsolatokért Felelős
Küldöttségének tagjaként
Pristinában részt vett a 2.
EP–Koszovói interparlamentáris
találkozón.


Az EP delegációját Doris
Pack
elnökasszony vezette. Tagjai
között jelen volt Becsey Zsolt
magyarországi EP-képviselő. A
látogatásnak Koszovó
állami függetlensége
kikiáltásának első
évfordulója kölcsönzött
időszerűséget. Ezzel kapcsolatos
felszólalásában – tavaly
ilyenkor – Tőkés László
példa- és
precedensértékűnek nevezte az
eseményt. Ugyanakkor a
Kárpát-Medencei Magyar
Autonómia-Tanács nyílt
levéllel fordult a Bukarestben
ülésező NATO-szervezethez, egyfajta
Ahtisaari-féle rendezést javasolva a
kárpát-medencei magyar kisebbségi
nemzeti közösségek helyzetének
a megoldása érdekében.


Április 6-án, hétfőn az
EP-küldöttség sűrű program
keretében tett látogatást a
koszovói kormány és a parlament
vezető beosztású
személyiségeinél, valamint az
Egyesült Nemzetek és az Európai
Unió koszovói misszióinak –
UNMIK és EULEX – vezetőinél.
Az EP dél-kelet-európai
delegációját Hashim Thaci
miniszterelnök és Fatmir Sejdin
államelnök is fogadta.


A legendás hírű
kormányfő jogos
elégedettséggel tekintett vissza
Koszovó függetlenségének
kikiáltására és
alkotmányának elfogadására,
melyek nyomán az újdonsült
albán állam a „normalitás
útjára lépett, és
megszilárdult”.


Doris Pack delegáció-vezető
Koszovó demokratikus jogrendjének
és intézményeinek az
állapotáról fejtette ki kritikus
értékelését.


Az államelnök elégtétellel
számolt be az elmúlt esztendő
kedvező fejleményeiről. Országa
függetlenségét ez ideig 56
állam – köztük a
huszonhétből huszonkét
EU-tagállam – ismerte el.


A megbeszélések rendjén
különleges hangsúly esett a
koszovói kisebbségi
közösségek helyzetére.
Valamennyi albán vezető kitért az
Ahtisaari-terv kisebbségpolitikai
rendelkezéseire, melyek a rendezés
alapjául szolgáltak, s melyeket
Koszovó Alkotmányába is
belefoglaltak.


Tőkés László európai
képviselőnk megszólalásaiban
párhuzamot vont a koszovói
és az erdélyi helyzet
között. Romániai magyar
képviselőként rámutatott,
hogy a koszovói albánok
lélekszámát
megközelítő erdélyi
magyarság, illetve az új albán
állammal szinte azonos nagyságú
területen élő székelység
nem elszakadni akar Romániától,
hanem autonómiája
kivívására törekszik.
Szkander bég törökellenes
küzdelmeinek emlékét
felidézve, Hunyadi Jánossal
való szövetségéről is
szólt – tanúságképpen
európai országaink jelenkori
szövetségére nézve.


Vonatkozó kérdésére
válaszolva Hashim Thaci kormányfő
fontos eredményként könyvelte el,
hogy Románia részt vállal
az Európai Unió
EULEX-missziójában, sőt utóbb
a koszovói útlevél
érvényét is kész volt
elismerni.


Európai képviselőnk
kihangsúlyozta, hogy országával
ellentétben a romániai magyar
közösség Koszovó
függetlenedését elismeréssel
üdvözölte. Válaszában
Sejdin elnök abbéli reményét
fejezte ki, hogy – „ha nem akar lemaradni
az EU vonatáról” – a
későbbiekben Románia is el fogja
ismerni Koszovót.


Doris Pack képviselőasszony a
megbeszélések során
egyetértőleg üdvözölte, hogy
Tőkés László 
közbenjárását
ígérte az új albán
állam Románia általi
elismertetése érdekében.


A koszovói látogatás első
napjának délutánján az
európai és a koszovói parlamentek
küldötteinek
tanácskozására került sor
– Doris Pack delegáció-vezető
és Jakub Krasniqi házelnök
vezetésével. A parlamentközi
vegyesbizottság részletekbe menően
vette számba a tagjelölt államnak az
európai csatlakozás folyamatában
elért eddigi eredményeit. Egyebek mellett
vizsgálat tárgyát
képezték a következők: az
Ahtisaari-féle rendezés gyakorlatba
ültetése, az ország
demokratizálási folyamatának az
előrehaladása, a háborús
és emberiségellenes bűnök
kivizsgálása és
megbüntetése, a kisebbségek jogainak
– köztük is elsőrenden a szerb
közösség
autonómiájának – a
biztosítása, a jogállamiság
érvényesülése, az
igazságszolgáltatás reformja, a
korrupció-ellenes harc állása, a
társadalmi béke, a biztonság
és a regionális stabilitás
kialakulása.


A parlament Koszovó állam
építésében játszott
szerepe tárgyában európai
képviselőnk hazai és
magyarországi tapasztalatokra hivatkozva
mutatott rá a parlamenti demokrácia
hagyományainak az öröklött
hiányára. „Ezen a téren is
egy hajóban evezünk – mondotta
–, valamennyiünknek a kommunizmus
visszahúzó
örökségét
, a
múltból örökölt
társadalmi, erkölcsi válságot
kell leküzdenünk.”


A tárgyalófelek
elkötelezettségüket fejezték ki
Koszovó demokratikus
átalakítása és
európai csatlakozásának az
előmozdítása iránt.


Az interparlamentáris találkozó
megbeszélései ma délelőtt a
koszovói parlament székhelyén
folytatódtak, és egy közös
nyilatkozat elfogadásával értek
véget.


 

Pristina, 2009. április 7.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája