Átvették a Bogdánffy-zászlókat

Átvették a Bogdánffy-zászlókat
Nagyvárad – Vasárnapról-vasárnapra más-más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy-zászlói. Augusztus 29-én délelőtt a nagyvárad-olaszi plébánián és a Székesegyházban történt meg az átvétel.

A Székesegyháznak külön zászlója van, a vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött szentmise keretében a Szent Rita Nőszövetség és a Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség vezetői vették át szimbolikusan a Bogdánffy-zászlót, s kötöttek ennek jeléül egy-egy szalagot a rúdjára. Prédikációjában Mons. Fodor József általános helynök, plébános arra hívta fel a figyelmet: a nőszövetségek vasárnapján a jelen levők Isten szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspökhöz imádkoznak, kérik az oltalmát és a közbenjárását, hogy segítse a gyengébbik nem képviselőit a mindennapok küzdelmeiben, akik valójában csupán fizikailag gyengébbek, de lelkileg sokkal erősebbek és nagyobbak a férfiaknál. A főpap egy olyan orsolyás nővérnek a naplójából idézett, aki a negyvenes években Bogdánffy Szilárd tanítványa volt Nagyváradon, és lejegyezte, amit a lelki vezetője a díszteremben mondott egy Anyák-napi ünnepségen. Ebből az derül ki, hogy a későbbi főpásztor Isten mosolyainak, az Úr teremtő munkatársainak, az emberiség napszámosainak nevezte a nőket, az édesanyákat. A mély értelmű gondolatokat a vikárius azzal egészítette ki: a családban az édesanya a központ, a szív, jóságával élteti a kis közösséget. A házasság szentségében gyermeket hoz a világra, s az értük való aggódásban és törödésben Isten munkatársává lesz. Ugyanakkor az anyák, az asszonyok napszámosok is a mindennapi szolgálatban, számukra nem létezik nyolc órás munkaidő. Betegen és fáradtan is végzik a munkájukat annak érdekében, hogy csend, nyugalom és béke legyen.
 
Példakép számunkra
 
A Bazilikában történtek után körülbelül egy órával a nagyvárad-olaszi plébániára is megérkezett a Váradi Esperesség Bogdánffy-zászlója, hogy egy hétig a Barátok templomában legyen, s a hívek kilencedet imádkozzanak a vértanú püspök boldoggá avatásáért, illetve ismerkedjenek az ő életével, személyiségével. Lőrincz Ottó esperes-kanonoktól Sövér István káplán vette át a zászlót. Előbbi azt emelte ki: Bogdánffy Szilárd példakép kell legyen fiatalok és idősek számára egyaránt egy olyan világban, melyben nem könnyű az evangélium hűséges követőjének lenni.
Bogdánffy Szilárdot 1934. június 29-én szentelte pappá Fiedler István szatmár-nagyváradi püspök az újonnan épített és azon a napon megáldott várad-ősi Lisieux-i Szent Teréz templomban. 1949. február 14-én Bukarestben titokban szentelte püspökké Gerard Patrik O’Hara nuncius. Ugyanezen év április 5-én letartóztatták és az ország különböző börtöneiben raboskodott, mígnem 1953. október 1-én a nagyenyedi börtönben vértanúhalált halt. 2010. október 30-án fogják boldoggá avatni a nagyváradi Székesegyházban.
 
Ciucur Losonczi Antonius