Átszámíthatják a nagy nyugdíjakat

A kormány több módosítási
lehetőséget helyezett kilátásba a
nagy nyugdíjakkal kapcsolatban; jelenleg zajlanak az
elemzések.


Az egyik lehetőség az, hogy
befagyasztják a különleges
törvények által kiszabott
nyugdíjakat (ez legnagyobb
mértékben a volt hadügy-, illetve
belügyminisztériumi alkalmazottakat
érinti), egy másik pedig, hogy
újraszámítják ezeket a 19.
sz. törvény alapján. E szerint
mindenki a befizetett
társadalombiztosítási
járulékhoz mérten kapja majd a
nyugdíjat, nem lesznek olyan
járandóságok, amelyek
többszörösen (akár
tízszeresen) meghaladják a befizetett
társadalombiztosítás szerinti
nyugdíj mértékét. Az
átszámítás mintegy 200 ezer
személyt érintene, közülük
körülbelül 10 ezer személynek a
nyugdíja meghaladja a 10 ezer lejt.

Alapelvek


A Nemzetközi Valutaalappal
kötött szerződés szerint a
nyugdíjtörvény
tervezetet ez év végéig kell
kidolgozni. Május folyamán a
kormány megállapította a
készülő
nyugdíjtörvény alapelveit, s
egyúttal eldőlt az is, hogy a
magán-nyugdíjrendszerek
bevezetését a
Magánnyugdíjakat Ellenőrző
Bizottság követi majd figyelemmel.


Az egyik alapelv az, hogy az állam megszervezi
és garantálja egy egységes
nyugdíjrendszert alkalmazását
minden kategóriájú alkalmazott
számára, illetve biztosítja azt,
hogy a nyugdíjakat a kifizetett
nyugdíjbiztosítási
járulék összegétől,
valamint a fizetés
időtartamától függően
számítják ki. Egy másik
alapelv az, hogy mind a jogi, mind a
magánszemélyek kötelesek
nyugdíjbiztosítási
járulékot fizessenek. Egyéb
alapelvek: a nyugdíjbiztosítási
alapok a befizetett járulékokból
tevődnek ki; minden alkalmazott
számára ugyanazt a rendszert
használják a nyugdíj
kiszámításakor, s mindenki, aki
nyugdíjbiztosítási
járulékot fizet, egyenlő elvek
alapján vannak jogai és
kötelezettségei.

Kiegészítő
rendszerek


Egyúttal az új törvény
előírja majd, hogy
kötelezőképpen megjelennek a
kiegészítő nyugdíjrendszerek,
s minden szocioprofesszionális
kategóriának joga van egy
kiegészítő nyugdíjrendszerbe
szerveződnie. Minden ilyen rendszer
esetében törvény szabályozza
a járulék
mértékét,
kifizetésének módját, az
alap kezelését.