Átadták a Csíkszeredai Kiáltványt az uniós nagyköveteknek

Markó Béla szövetségi elnök
átadta az Európai Uniós
országok bukaresti nagyköveteinek a
május 22-ei, csíkszeredai
nagygyűlésen elfogadott
Kiáltványt, valamint az áprilisi
RMDSZ-kongresszuson elfogadott


A mi Uniónk, a mi Európánk
elnevezésű kongresszusi dokumentumot. A
diplomatákkal történt
tárgyaláson részt vett
Borbély László, az RMDSZ
ügyvezető alelnöke, a
Képviselőház külügyi
bizottságának elnöke is.


A magyar és a román
közösség
méltányosságra,
egyenlőségre alapozott
együttélésének alapvető
feltétele, hogy hogy ezek a
közösségek jelen lehessenek azokban az
intézményekben, ahol a rájuk
vonatkozó döntések
megszületnek- jelentette ki Markó
Béla a hétfői
találkozón. Elmondta, a kormány
37. számú rendelete, amellyel
fölmentette a dekoncentrált
intézmények vezetőit, egy olyan
helyzet kialakulásához vezetett, amely
feszültté teszi a magyar-román
etnikumközi viszonyokat, és az
intézkedés, függetlenül a
kabinet szándékától, ezen
feszültségek
előidézését hivatott
elősegíteni. Véleménye
szerint ugyanakkor mindez nagyon súlyos
diszkriminációhoz vezethet a
magyaroklakta vidékeken.


-Nem fogadhatjuk el, hogy visszatérjünk az
időben, a magyar-román interetnikus
kapcsolatokat illetően, figyelmeztett a
Szövetség elnöke, egyben
emlékeztetve arra, hogy az erdélyi,
székelyföldi magyaroknak hasonló
bánásmódban volt
részük 1989 előtt is, amikor a
Ceausescu-rendszer utolsó szakaszában
hasonló kommunista módszerekkel
távolították el a magyar
nemzetiségű
intézményvezetőket.


A szövetségi elnök élesen
bírálta a kormányt,
meggondolatlannak és veszélyesnek nevezve
a dekoncentrált intézmények
vezetőinek leváltását,
hangsúlyozva ugyanakkor: nem az RMDSZ-hez
való tartozásról van szó, a
Szövetség egyszerűen hisz abban, hogy
a magyarokat be kell vonni a saját
közösségüket érintő
döntésekbe. Hogy a helyzetet nem csak az
RMDSZ ítéli meg így, azt
bizonyítja a több mint 15 ezer
tüntető, akik pénteken,
Csíkszeredában tiltakoztak az
elbocsájtások ellen. Elmondta, a
megmozdulást megelőzően az RMDSZ
vezető politikusai, szenátorai és
képviselői aláírták
azt a Kiáltványt, amely tartalmazza a
régió lakóinak
követeléseit, és amelyet a
szövetségi elnök át is
nyújtott a jelenlevő nagyköveteknek.


Markó Béla beszámolt a
választási
előkészületekről,
felvázolta a Magyar Összefogás
létrejöttének
körülményeit, és
pozitívan nyilatkozott a várható
eredményekkel kapcsolatban: elmondta, az RMDSZ
három befutó helyre számít,
ami azt jelenti, hogy a romániai
magyarság a számához képest
nagyobb arányban kell az urnák elé
járuljon. Hozzátette, az
Szövetség intenzíven
kampányol, az előjelek is biztatóak
a cél
megvalósításához. A
román pártok által folytatott
elő-elnökválasztási
kampány kapcsán kifejtette, a
saját államelnök
indításáról, a már
többször elmondottaknak megfelelően, az
RMDSZ az európai parlamenti
választások után fog dönteni.
Valószerűsíthető az, mutatott
rá, hogy végül az erdélyi
magyarok voksai döntik el románia
jövendő elnökének
kilétét.


Borbély László
bírálta a kormány gazdasági
intézkedéseit, rámutatva arra: az
eddig eltelt néhány hónap alatt
gyakorlatilag megálltak az
infrastrukturális beruházások
Erdélyben. Felhívta ugyanakkor a
figyelmet a kisebbségek
jogállásáról
szóló törvény
elfogadásának fontosságára,
amely bizonyos kérdésekben
önálló döntési
jogköröket biztosít az adott
kisebbségnek.