Árvízhelyzetek menedzsmentje

Árvízhelyzetek menedzsmentje
Bihar megye – Június 30. és július 3-a között a Félixfürdői International szállóban az árvízhelyzetek kezeléséről tartottak nemzetközi szimpóziumot német partnereikkel a Bihar megyei Crisana Sürgősségi Felügyelőség s további 30 hazai Sürgősségi Felügyelet munkatársai.

A rendezvény A hozzájárulás a katasztrófahelyzetek helyi és regionális kezeléséhez címet viselő Phare projekt keretében zajlott, mely tavaly júniusban indult, s idén novemberben ér véget. A tervezetnek négy összetevője van: országos startégia kidolgozása az árvízek következményeinek kezelésére; egy egységes metodológia kidolgozása az árvízhelyzetek helyi és regionális szintü kezelésére; intézményi szintü fejlesztés, a helyi és regionális hatóságok kiképzése; a lakosság felelőségtudatának növelése helyi és regionális szinten, különböző kampányokkal. A kivitelezést minden szinten egy német s egyhazai szakember koordonálja.

Konkrétumok

Az európai pénzekből finanszírozott projekt keretében elkészül majd egy “tankönyv”, mely a nemzetközi praktikákat mutatja be az árvíthelyzetekben. Ugyanakkor rizikóhelyzet elemző jelentéseket, térképeket készítenek majd az iletékesek, helyi, regionális és országos szinten alkalmazható módszreket és eljárásokat határoznak meg árvízhelyzetekre. Biztosítják a sürgősségi felügyelőségek kiképzőinek felkészítését, és a helyi hatóságok embereinek kiképzését. Négy kísérleti zónában kezdik meg a lakosság és az egyetemisták felkészítését. A Félixfürdői találkozón standard operacionális eljárásokatmutattak be a résztvevőknek, terepen gyakorolták az előkészületeket, a riasztást, a beavatkozást árvízek esetén.