Április 6-án nyújtják be a Magyar Összefogás Listáját

Az RMDSZ számos fontos eseményt szervez ezen
a hétvégén, pénteken
például először ül össze
az Erdélyi Magyar Egyeztető Tanács
– tájékoztatta a sajtó
képviselőit szerdán, Bukarestben,
Markó Béla szövetségi elnök.

Mint mondta, a tanácskozáson résztvesz
majd a két szervezet elnöke, illetve hat-hat
képviselője. Az első
találkozó célja olyan elvek,
alapvető célkitűzések
meghatározása, amelyek a romániai
magyarság számára fontosak,
például a különböző
autonómiaformák kérdése. – Egy
olyan fórumról van szó, amelynek
célja közös nevezőre jutni
különböző kérdésekben,
ugyanis csak ilymódon lehet hatékony a
romániai magyarok érdekeinek
képviselete – jelentette ki a szövetségi
elnök.


Szombaton, Marosvásárhelyen
ülésezik az RMDSZ Szövetségi
Képviselők Tanácsa, amelynek
napirendjén a kongresszusra
előterjesztendő alapszabályzat- és
programmódosító javaslatok
elfogadása, valamint az európai parlamenti
lista megszavazása szerepel.


Ez utóbbihoz kapcsolódó esemény
a Magyar Összefogás listájának
április 6-ra tervezett leadása. A
szövetségi elnök bejelentette, a
hétvégén kerül sor az
jelöltlistákat támogató
aláírások
ellenőrzésére, amelyeket
hétfőn tervezi benyújtani a
Szövetség az Országos
Választási Irodához. Mint ismeretes, a
Magyar Összefogás listáján 75
százalékban a Szövetség, 25
százalékban pedig az EMNT
képviselői szerepelnek.


A sajtóértekezleten Markó Béla
megismételte a NATO-csatlakozás 5.
évfordulója alkalmával tett
kijelentéseit, kiemelve a román-magyar
viszony, illetve az RMDSZ és a román
pártok közötti
együttműködés
fontosságát a nemzetközi katonai
szervezethez való csatlakozás
folyamatában. „Amikor 1996-ban az a precedens
nélküli döntés született, hogy
az RMDSZ kormányzati szerepet vállaljon, az
egyik alapvető szempont a NATO-csatlakozás
elősegítése volt –
emlékeztetett a szövetségi elnök.
Mint ismeretes, az ezt megelőző években
külföldön is konfliktusosnak
ítélték a román-magyar
viszonyt, ami negatív hatással volt
Románia és Magyarország
kapcsolatára is. Ma már mindkét
ország tagja mind az észak-atlanti
szövetségnek, mind Európai
Uniónak. „Ilyen ünnepélyes
alkalmakkor ez is eszünkbe kell jusson,
méltányolni kellene mindazokat az
erőfeszítéseket, amelyek a
feszültségek párbeszéd
útján való felodásához
vezettek, nem lenne szabad elfelejeteni a
történelmet’” fogalmazott
Markó Béla szövetségi elnök,
aki nehezményezte, hogy a keddi parlamenti
felszólalások során, Verestóy
Attila RMDSZ-es szenátoron kívül senki
sem tett említést erről a
rendkívül fontos
hozzájárulásról.


A sajtóértekezleten jelenlévő
Márton Árpád, az RMDSZ
képviselőházi frakciójának
vezetője a büntető
törvénykönyv és a
büntetőjogi eljárási
törvényköny
módosításáról fejtette
ki a Szövetség
álláspontját. A képviselő
indokolatlannak tartja a kezdeményezők
siettségét, amivel a
törvénykönyveket
kívánják elfogadtatni. Ugyanakkor
néhány olyan cikkelyt emelt ki a
tervezetből, amelyek sértik az alapvető
emberi jogokat. Ilyenek a bizonyítékokra
vonatkozó cikkelyek, ezek értelmében
ugyanis a törvénytelenül, illetve fizikai
erőszakkal szerzett bizonyítékokat is
fel lehet használni egy per során.


A képviselő bírálta az a
személyek adatainak
kiszolgáltatásásra vonatkozó
rendelkezést is: a kivizsgálók
kérésére bármely telefon-
és internetszolgáltató
társaságnak ki kell szolgáltatnia
valamennyi előfizetőjének adatait.
Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a
határidők is kitolódtak, így
akár egy évig is eltarthat valakinek a
követése.


Visszaélésnek minősítette a
levéltitok megszegésére
vonatkozó cikkelyt, a kezdeményezés
ugyanis lehetővé teszi, hogy a
gyanusított és ügyvédje
levelezését
vizsgálhassák.


Márton Árpád képviselő
felhívta a figyelmet arra, hogy a gyanusított
vagy a vádlott önazonossági adatai
mellett kérni fogják a
nemzetiségére vonatkozó
nyilatkozatát is. „Miért fontos a
gyanusított vagy a vádlott nemzetisége
egy bizonyos bűncselekmény
elkövetésében, miért fontos tudni
azt, hogy hány román, roma vagy más
nemzetiségű állampolgár
követett el bűncselekményt?” –
tette fel a kérdést a képviselő,
hozzátéve, hogy ilyen
körülmények között rövid
időn belül Romániában is az
olaszországihoz hasonló rendelkezések
lépnek majd érvénybe.


Újságírói
kérdésre válaszolva, miszerint az
RMDSZ támogatja-e a liberálisok által
kilátásba helyezett bizalmatlansági
indítványt, Markó Béla
szövetségi elnök elmondta, amennyiben a
bizottsági tárgyalások a
Szövetség szempontjából helytelen
irányba haladnak, illetve, ha a kormány
felelősségvállalással akarja
elfogadtatni a törvénykönyveket,
elképzelhető, hogy a Szövetség is
támogatni fog egy olyan bizalmatlansági
indítványt, amelyben saját
módosító javaslataik szerepelni
fognak.