Általuk erősödött a közösség

Általuk erősödött a közösség

Nagyvárad – Húsvét VII.
vasárnapján a fél 12-kor
kezdődött szentmise keretében Exc.
Böcskei László megyés
püspök kilenc fiatalnak szolgáltatta ki a
bérmálás szentségét a
Barátok templomában.


Egy héttel pünkösd
 előtt Kiss Albert provikárius,
várad-olaszi plébános
köszöntötte a Barátok
templomában összegyűlt
ünneplőket. Az evangélium Szent
János
könyvéből
szólt. A bérmálkozókhoz
intézve szavait, Exc. Böcskei
László
megyés püspök
arra hívta fel a figyelmüket, hogy a
kereszténnyé válásuk
útján egy fontos mozzanathoz
érkeztek, hiszen saját maguk akarnak
tanúságot tenni  a
hitükről, hogy aztán a
hétköznapjaikban is, a keresztény
nagykorúság szentsége által
a gyermekkorukból kilépve, tudatosan
keressék Istent. Általuk
tehát erősödött és
gyarapodott a keresztény
közösség, hiszen ezentúl
ők maguk tesznek majd hitvallást,
vállalják és fogadják Isten
kegyelmét, áldását
és segítségét.

Nyíljatok meg előtte


A fiatalok a bérmálkozásra
készülve az Atyáról, a
Fiúról és a Szent
Lélekről beszéltek. Az
Istenről, akinek keze műve vagyunk mi is,
akinek az arcát látjuk viszont teremtett
világunkban. A
Megváltónkról, aki
értünk kereszthalált halt, hogy
meghozza a lelki megújulás
kegyelmét, és a Szent
Lélekről, akit ugyan nem tudunk megfogni,
viszont a hitünk által
megtapasztaljuk, hogy jelen van az
életünkben.  Érezzük azt,
hogy valaki ott áll mögöttünk,
megóv a veszélytől és a
javunkat akarja, megerősít és
megvilágosít bennünket.
Lényeges azonban, hogy ami a
bérmálkozáskor
történik, az ne csupán egyetlen
napra vonatkozzék. Fontos, hogy az
érintettek megőrizzék ennek az
ünnepnek a kegyelmét, lelki
gazdagságát és belső
szorongását. Mindig találjanak
arra időt az életükben, hogy
elcsendesüljenek, mindent félretéve
csupán az Istenre gondoljanak. “Az Úr
hozzánk akar társulni az ő szent
lelke által. Nyíljatok meg előtte,
fogadjátok szeretettel és legyetek
hűségesek,  mert így
szebb és boldogabb lesz az életetek”,
tanácsolta az egyházmegye
főpásztora.

Ciucur Losonczi Antonius