Állásfoglalás az európai parlamenti választások tárgyában

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése 2007. november 16-i, krasznai kihelyezett ülésén hitbeli és erkölcsi kötelességének tartja, hogy állást foglaljon a küszöbön álló európai parlamenti választásokkal kapcsolatos kérdésekben:

Egyházkerületi Közgyűlés Egyházunk tagjait és valamennyi öntudatos hívő embert és állampolgárt arra buzdít, hogy éljenek a választás demokratikus jogával és szabadságával, és ennek megfelelően vegyenek részt a 2007. november 25-i európai parlamenti választásokon, valamint az ugyanazon a napon sorra kerülő népszavazáson.

 

Egyházkerületi Közgyűlés arra buzdítja a választópolgárokat, hogy szavazatukkal keresztyén-nemzeti értékeink és nemzeti érdekeink hiteles európai képviseletét segítsék elő és támogassák. A referendumon legjobb lelkiismeretük szerint szavazzanak.

 

Az Egyház közéleti és politikaiszerepvállalása vonatkozásában Közgyűlés kimondja: Egyházkerületünk hitbeli és erkölcsi kötelességének tartja az állampolgárok, illetve hívei és nemzeti közösségünk javának és érdekeinek az előmozdítását és képviseletét. Pártpolitikán felül álló módon hivatásának tartja a közjó szolgálatát és közösségi, nemzetpolitikai érdekeink érvényesítésének a támogatását.

 

Ennek értelmében Közgyűlés értelmetlennek és félrevezetőnek tartja annak a – kommunista tilalmi korszakra emlékeztető kérdésnek a hangoztatását, hogy „miért politizál az egyház?” A társadalom, a nemzet szolgálata Egyházunk számára nem annyira „politikai”, hanem sokkal inkább erkölcsi kérdés.

 

Közgyűlés úgy ítéli, a legfőbb gond nem az, hogy az Egyház „politizál”, hanem sokkal inkább az, hogy a politikai hatalom nem egyszer illetéktelenül beavatkozik egyházaink életébe, sajnálatos megoszlást idézve elő ezáltal mind református egyházunkon belül, mind az erdélyi magyar egyházaink egymás közötti viszonyában.

 

Ennek megfelelően Egyházkerületi Közgyűlés határozottan visszautasítja az RMDSZ sorozatos egyházellenes támadásait, valamint azon gyakorlatát, hogy közvetlen úton, egyházközségi szinten gyakoroljon Alkotmány biztosította autonómiánkat sértő befolyást Egyházunk életére.

 

Konkrét formában elítéljük, hogy a folyamatban lévő választási kampány keretében az RMDSZ negatív kampánnyal, politikai, adminisztratív és anyagi nyomásgyakorlással, nem egy esetben pedig a megfélemlítés eszközének igénybevételével próbál hatást gyakorolni Egyházunkra – és más magyar közösségekre – a szavazatgyűjtés céljából.

 

Közgyűlés hasonlóképpen elítéli azokat a hatósági zaklatásokat, melyek a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium elorozott sportpályája és a gencsi egyházközség ügyének kapcsán érik Egyházkerületünket, illetve Tőkés László püspököt, európai parlamenti képviselőjelöltet.

 

Közgyűlés az EP-választásokhoz méltatlannak tartja azt az ellenséges hadjáratot is, melyet az RMDSZ vezetői Orbán Viktor ellen folytatnak. Közgyűlés ugyanakkor nem kívánja minősíteni Gyurcsány Ferenc és kormánya RMDSZ melletti kampányolását.

 

Egyházkerületi Közgyűlés síkra száll a békés, elvszerű és demokratikus korteskedésért. A kampányra és az európai parlamenti választásokra nézve egyedüli szempontnak és követendő célnak a demokratikus, keresztyén és nemzeti értékek érvényesülését és követését tartja. Meggyőződése, hogy csak ezen az úton lehet eljutni ErdélybőlEurópába.