Államvizsgadolgozat csak saját felelősségre

Államvizsgadolgozat csak saját felelősségre

Nagyvárad – A Nagyváradi Állami
Egyetem minden államvizsgára
készülő hallgatója nyilatkozatot
kell tegyen arról, hogy vizsgadolgozata saját
szellemi munkájának eredménye.


A Nagyváradi Egyetem minden
tanszékének összes
végzős hallgatója
államvizsgadolgozatának leadásakor
saját felelősségre nyilatkozatot fog
tenni arról, hogy dolgozata teljes
mértékben saját szellemi
erőfeszítésének
eredménye, illetve dolgozatában egyetlen
olyan táblázat, statisztika,
térkép, gondolat nem szerepel, amelyik
nem tartja tiszteletben a szellemi jogvédelmi
törvény előírásait.
Erről is határozott többek
között a Nagyváradi Egyetem
Szenátusa május 11-iki
ülésén. Cornel Antal az egyetem
rektora tegnap
sajtótájékoztató
keretében jelentette be ezt,
hozzátéve, hogy néhány
tanszéken eddig is létezett ez a
nyilatkozati kötelezettség, viszont a
döntés értelmében
kiterjesztik ezt az egyetem összes
tanszékére.

Szabályzatok


Cornel Antal bejelentette, hogy a Zene Tanszék
katedrafőnökévé Oana Lianut
nevezte ki a szenátus, a Sport Tanszék
tudományos titkára pedig Petru
Mărcuţ lett. A szenátus elfogadott
három szabályzatot is, ezek
közül az egyik a bentlakások, a menza
és a sportpályák
működését
szabályozza.  Ez utóbbi
szabályzat érdekessége az, hogy a
bentlakások működtetése teljes
mértékben az egyetemisták
hatáskörébe kerül át. Az
egyetemisták bentlakói
bizottságokat alakítanak és
folyosófelelősöket neveznek ki maguk
közül. Ugyancsak az említett
szenátusi ülésen fogadták el
az egyetemi tanulmányok
elvégzésének
módszertanát és a
mesterképzések
lebonyolításának
szabályzatát is. Ez utóbbi esetben
a különböző
képzéseket csak akkor indítanak
be, ha az illető képzésen
legalább 15 jelölt van, kivételt
képez a zenei, művészi és
orvosi mesterképzés, amelyek
esetében kevesebb jelölttel is meg lehet
kezdeni a képzést. Cornel Antal tudatta
azt is, hogy május 25-31 között
tudományos ülésszakot tartanak az
egyetemen. Az esemény hivatalos
megnyitójára május 28-án
tíz órától kerül sor
az egyetem nagytermében.

Verseny


Bungău Constantin, ay egzetem Műszaki
Mérnöki Tanszékének
dékánja a május 8-9-én
Egerben az egyetemek számára megrendezett
nemzetközi pneumobil versenyről tett
említést, melyen a tanszék 
két csapata is részt vett. A pneumobolik
száz százalékban az egyetemen
készültek és Bungau
büszkén jelentette be azt is, hogy a
harmincnégy csapat közül az egyik
váradi az igen jónak
számító 11-ik helyen
végzett. A megmérettetésen
többek közt azt vizsgálták,
hogy a sűritett levegővel meghajtott,
tehát környezetbarát
járművek mekkora távolságot
képesek megtenni, illetve a
végsebesség és a gyorsulás
is beszámított a
végeredménybe. Annál is
dicsértere méltóbb a váradi
hallgatók helyezése, mert ez volt az
első részvételük az egri
versenyen, emelte ki Bungău.

Van, volt, lesz


Dr. Gheorghe Bumbu a Nagyváradi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem vezetője a
sajtótájékoztatón
kijelentette: az egyetem létezik és
létezni fog annak ellenére, hogy egyesek
annak megszüntetését akarták.
A dékán elmondta, hogy a tanári
gárda felelősségtudatának
erősítését tűzte ki
célul, emellett a fegyelem
javítására törekszik.
Elmondta, hogy a legfőbb gondok jelenleg a
tanári gárdával akadnak, ugyanis
több oktató is van az egyetemen
annál, mint amennyire szükség van,
továbbá az intézmény
pénzügyi hatékonyságát
is jobbítani kívánja. Bumbu
úgy véli, hogy az a felsőfokú
orvosi oktatás tanrendje nem megfelelő,
hiszen sok hallgató azért megy rezidens
orvosi gyakorlatra, hogy
szakképesítést szerezzen. Bumbu
elárulta azt is, hogy a nagyváradi
önkormányzat segíti majd az
egyetemet abban, hogy a fogorvosi
fakultásának új székhelyet
találjanak.

Pap István