Ágoston Vilmos íróval Wass Albertről

A Törzsasztal január 25-i vendége 18 órától a megyei könyvtárban Ágoston Vilmos író lesz, akivel Kőrössi P. József beszélget. Az est moderátora Szűcs László főszerkesztő.

A nagyváradi Gheorghe Sincai Megyei Könyvtár és a Várad című folyóirat által szervezett Törzsasztal vendégeként a könyvtár dísztermében Ágoston Vilmossal, A kisajátított tér – A nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass Albert műveiben című könyv szerzőjével Kőrössi P. József beszélget. Moderátor Szűcs László, a Várad és az Erdélyi Riport főszerkesztője. Amint a könyv szerzője mondja, a Wass Albert-kérdés egyik alapproblémájának tartják az író háborús bűnösségének ügyét. Wasst ugyanis 1946-ban távollétében gyilkosságra való felbújtás miatt halálra ítélte a román népbíróság. Kiderült azonban, hogy az ítélet eljárásjogilag támadható. Csakhogy a román igazságszolgáltatás nem hajlandó a perújrafelvételre.

Veszélyes kultusz

Ez a döntés viszont lehetővé teszi Wass híveinek, hogy ártatlannak minősítsék, s a kommunizmus (no meg a zsidóság által) üldözött nagy magyar írónak kiálthassák ki, akinek előkelő helye volna a nemzeti-irodalmi panteonban. Ám Ágoston szerint – amint ezt könyvében alapos elemzésekkel bizonyítja – a Wass-kultusz irodalmi és politikai szempontból egyaránt veszélyes. Ágoston Vilmos részletesen elemzi Wass Albert munkásságát itthon, majd az amerikai emigrációban, ahol az iredenta politika volt rá jellemző. Ágoston szerint ezzel kiváló szolgálatot tett a román nemzeti diktatúrának.

Egymás tükörképei

Elsőrangú érvanyagot szállított a Ceau§escu-korszak történelmi-ideológiai törekvései, illetve az ezeket kiszolgáló értelmiségiek számára. Közéjük tartozott Doru Munteanu, akinek többek között a Fekete péntek (Vinerea neagra) című regényét elemzi könyvében Ágoston. Az irodalomkritikus szerint Munteanu és Wass könyvei egymás tükörképei. Mindkettejük mondandójának lényege: saját népük vendégszerető, ám a betolakodók (Munteanunál a magyarok, Wassnál a románok, és mindkettejüknél a zsidók) visszaéltek a vendégszeretettel, elrabolták az őshonosok földjét, gazdáit pusztították, gyilkolták. Pedig mindkettejük népe ártatlan és tiszta.