160 éves az újvárosi templom

160 éves az újvárosi templom
Hálaadó istentisztelet keretében ünnepelték meg a Nagyvárad-Újvárosi Református Templom fennállásának 160. évfordulóját október 13-án, vasárnap.

Az 1835. április 13-iki alapkőletételt követő tizennyolc megpróbáltatásokkal teli év után 1853-ban felépült a Nagyvárad-Újvárosi Református Templom, mely ma is büszkén áll a város szívében. A templomépítő ősökre emlékezve, ünnepi istentiszteleten adott hálát az újvárosi gyülekezet a házért, mely az Istennel való mindenkori találkozóhely, ahol a gondra választ kapva megnyugszik a lélek. Az ünnepi alkalmon az igei szolgálatot Zsigmond József nyugalmazott lelkipásztor végezte Mózes második könyvének 25. részéből választva az alapigét: „És szóla az Úr Mózeshez, mondván: Szólj Izráel fiainak…, hogy készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam”. Elhangzott, hogy életünk egy úton járás, hasonlóképpen Mózes és a nép vándorlásához, melyet folyamatosan akadályok nehezítenek. „Mózes az akadályok megoldásához az Úr segítségét kérte, ahogy mi is, amikor bejövünk ezeken az ajtókon az Ő eligazításáért könyörgünk. És aki nem csak hallgatja az igét, az lelki füleivel meg is érti az Isteni útmutatást.”- hirdette Zsigmond József, hozzátéve, hogy Isten Mózestől azt kérte, hogy építsenek Neki szent hajlékot, hogy velük, bennük lakozzon. 160 éve őseink is ezt a kérést követték: hogy felépítve a templomot Isten és ember között létrejöjjön a titokzatos kapcsolat. „Túl a kő és a téglatemplomon Jézus Krisztushoz hasonlóan, mi mindannyian kis templomok vagyunk, akik Isten üzenetét kell hordozzuk a világban”- hangzott el.

Történelem

Az igehirdetést követően Sándor Lajos lelkipásztor köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, a testvérgyülekezetek képviselőit és a meghívottakat. Herdean Gyöngyi lelkipásztor a templom történetét elevenítette fel: az újvárosi városrészben lakó református lakosság a város egyetlen egyházközségébe járt, Olasziba. A hivek számának növekedése miatt 1831-ben az újvárosi presbitérium elhatározta a templomépítést. Az impozáns templom terveit Szász József mérnök készítette el, 1835 április 13-án megtartották az ünnepélyes alapkőletételt, és elkezdték az építkezést, amely több évre elnyúlik az 1836-os tűzvész, az 1848-as szabadságharc és az 1851-es árvíz miatt. A klasszicista stílusban felépített templomot 1853-ban vették használatba, a tornyokat 1870-ben fejezik be. A templomnak egy öt mázsás harangot adományoz Cserepes Józsefné, 1871-ben Kóla Gábor pedig egy 36 mázsásat. 1904-ben készül el a kétmanuálos Wegenstein-orgona. Az első világháborúban a templomtól elveszik a kis harangot, az 1928-ban a gyülekezet által kiöntetett két nyolc mázsás harang közül az egyiket a második világháború viszi el. A megmaradt Kóla-harang és az egyik kisebb harang hívogatja ma is a híveket. Az évek során több külső és belső felújítást végeztek a templomon, legutóbb 2012-ben a padok fűtését oldották meg. Az elkövetkező években egy Európai Uniós pályázat keretében újabb nagyszabású felújítást végeznek majd a templomon, ami várhatóan 2015-ben fejeződik majd be.

Köszöntések

Sándor Lajos az ünnepi alkalmon felsorolta mindazon lelkészek és segédlelkészek nevét, akik a újvárosi templomban szolgáltak 1920-tól, mivel a Trianon előtti dokumentumokat elvitték és azóta sem kerültek elő. Gavrucza Tibor nyugalmazott esperes lelkipásztor, az újvárosi templom egykori segédlelkésze is megosztotta ünnepi gondolatait, majd a testvérgyülekezetek képviselői mondtak köszöntő beszédet. A Biharpüspöki Református Egyházközség részéről Pénzes Lajos gondnok kiemelte, hogy büszkének kell lennünk templomainkra, és nem szabad megfeledkeznünk Istenről. Orémus Ilona rimaszécsi református lelkipásztor elmondta, hogy Isten kegyelméből a templomot az ősök nem csak maguknak, hanem az utókor számára is építették, épp ezért kell vigyázni a templomra, hogy az utánunk jövőknek is legyen. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség részéről Tönkő Levente lelkipásztor elmondta, hogy az igazi templom a lelkek közössége. A beszédet követően Tönkő Levente egy nemzeti színű lobogót ajándékozott az újvárosi gyülekezetnek. Az ünnepi alkalmon 60 év után újra elhangzott a templom 100. évfordulójára írott vers Herdean Gyöngyi tolmácsolásában. A hálaadó istentiszteleten az újvárosi gyülekezet énekkara is szolgált.

Nagy Noémi