108 éves a nagyváradi Városháza épülete

108 éves a nagyváradi Városháza épülete
Január 10-én, az RMDSZ frakció javaslatára több eseményt is szerveztek a nagyváradi Városháza épületegyüttesének 108 évvel ezelőtti ünnepélyes átadásának emlékére.

 

 

A délutáni eseményeket Biró Rozália alpolgármester szavai nyitották meg. Elmondta, hogy egy ilyen jeles évforduló mellett sem a város lakossága, sem az épületben dolgozók nem mehetnek el anélkül, hogy megemlékeznének azokról az emberekről, akik megálmodták és kivitelezték a ma is impozáns épületegyüttest. Hozzátette, az előadás és a városháza-néző körút alkalmával a résztvevőknek Péter I Zoltán vezetésével alkalmuk lesz betekintést nyerni az épület múltjának egy-egy érdekes pillanatába. A séta előtt Kádár József jogász rövid előadást tartott. A kiállított iratokat levéltári kutatások során dokumentálták. Az említett dokumentumokat Kádár József, már hosszabban bemutatta a három évvel ezelőtti Festum Varadinum ünnepségen. A tegnapi előadáson egy sokkal rövidebb, zanzásított változatát hallgathatták meg az egybegyűltek, amelyből megtudhatták, hogy a Városi Tanács 1895-ban határozta el, hogy új városházát épített, erre 1896-ban tervpályázatot hirdetett, amelyet ifj. Rimanóczy Kálmán, Hübner Jenő, Jaumann Benedek nyertek meg.

 

Tervek

 

A három terv összedolgozását ifj. Rimanóczy Kálmánra bízták. Az érdekes bemutató alkalmával megtudhattuk, hogy a Sebes Körös közvetlen szomszédságában található épület eredeti tervrajzában nem szerepeltek az árkádok és a torony terve sem. Az építkezés két évig (1902. február 26 – 1903 októbere között) tartott, amiről Ady Endre a Nagyváradi Naplóban a következőket írta: az építkezési terület olyan, mint egy hangyaboly, dolgos kezektől nyüzsög. Az ünnepélyes épületátadásra 1904 január 10-én került sor, amelyen a főispán, a polgármester, a törvényhatósági bizottsági tagok mellett az egyházi főméltóságok is jelen voltak. A bemutató után Péter I Zoltán vezette körbe az érdeklődőket a városháza épületében. A jelenlevők a körút alatt sok érdekes információt tudhattak meg az épületről és annak építéséről. Például, sokáig kérdéses volt, hogy hova is építsék fel az új városháza épületét. A jelenlegi helyén kívül még két ajánlat érkezett, egyik terv szerint a mai Oltea Doamna iskola épületének helyére, egy másik terv szerint, pedig a Sas Palota helyére építették volna. A körút végén a jelenlevők felmehettek a városháza tornyába is, ahol Kádár József érdekes információkat osztott meg annak építéséről, felújításáról, és az óraszerkezetről. A bátrabb érdeklődők a torony legmagasabb pontjáról tekinthették meg Nagyvárad szép, bár ködös látképét.

 

Nagy Noémi