„Szükség van a lelkünk kiszellőztetésére…”

„Szükség van a lelkünk kiszellőztetésére…”
Vasárnap Szent Antal búcsút tartottak a Tokaji-telepi kápolnában. Curaliuc Demeter nagyvárad-velencei plébános tartott ünnepi szentmisét a kápolnát megtöltő híveknek.

 

A búcsún megjelentek kérték Páduai Szent Antal közbenjárását, imádságát, s hálát adtak, megköszönve mindazt, amit Istentől kaptak. Az evangélium Szent Lukács könyvéből szólt.

Curaliuc Demeter főtisztelendő szívhez szóló prédikációjában Szent Antalról, mint az egyik legnépszerűbb szentünkről beszélt, akihez a hívek gondjaik megoldásáért fordulnak segítségért. Szent Antal az Isten országát hirdette, aki korának egy„praktikus ” szentje volt, aki támogat bennünket, hogy könnyebben viseljük el megpróbáltatásainkat.

A plébános kifejtette: 1983-ban még 120-an voltak növendékek a papnevelő intézetben, ma már mindössze 42-en vannak, akik tanulmányaik befejezése után szétszóródnak az egyházmegyékben. „Egyre kevesebben vagyunk, a feladat pedig egyre több. A világszemlélet sokat változott, lassan ráébred a kereszténység, a katolikusság az igazi szerepére a világban. Ez a szellemiség a II. Vatikáni Zsinat után elindult el. A mai egyház nagy hangsúlyt fektet a hívek külön működésére, ugyanis a papok nem tudnak eljutni mindenhová. Az emberek migrációja miatt alaposan megváltozott a helyzet, emiatt gyökértelen állapot jött létre sokak életében, akik nem tudják, hogy valójában hová is tartoznak. Nagyon körülményes a gyökeret átültetni, nehéz a szétszóródott embereket megtalálni, összegyűjteni. A szolgálati papság mellett kialakult az általános papság, mely azokból a hívekből áll, akik missziós munkát végeznek. Az embereknek rá kell jönniük, hogy valahová tartoznak, mert ha a jelenlegi állapotok tovább tartanak, s a fiatal generáció nyugatra vándorlása folytatódik, akkor kiürülhetnek a templomaink. Szent Antal idejében egészen más világ volt, de Ő most is itt van érettünk, s bármikor kérhetjük az Ő közbenjárását.”, zárta prédikációját a plébános.

A szentmise befejeztével elhangzott a Szent Antal litánia, majd Curaliuc Demeter plébános megáldotta a virágokat, melyeket aztán a hívek hazavihettek.

Rais W. István