„Lehet és merni kell jövőt álmodni”

„Lehet és merni kell jövőt álmodni”
A tizenhárom aradi vértanúról, hősiességükről és áldozatvállalásukról emlékeztek meg október 6-án ökumenikus ima keretében a nagyváradi Szent László római katolikus templomban.

 

„Magyarságunk szent napján” köszöntötte az egybegyűlteket az ökumenikus ima elején Fodor József, a nagyváradi római katolikus egyházmegye vikáriusa. – Nem az öröm, a gyász napja ez, az emlékezésé, mondta Fodor József, aki szerint azonban a tizenhárom aradi vértanú hősiességének a felidézése a „gyásznapot is megszépíti”.

„Isten keres minket”

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke megfogalmazta: rengeteg álmunk és vágyunk van, ugyanakkor rengeteg sikertelenség és kudarc is ér bennünket, azonban a legnagyobb elkeseredésben sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy „ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – Azt kell észrevennünk, hogy sokan vannak ellenünk, de tudnunk kell azt is, hogy Isten a segítségünkre van, mondta Csűry István, figyelmeztetve a hallgatóságot: „nem szabad félniük azoknak, akiknek Istenük van, annak a társadalomnak, amelynek életében Istennek előkelő helye van”. A KREK püspöke szerint a legnagyobb sötétségben sem szabad elcsüggedni, hiszen „Isten keres minket, keresi a békességet, amelyet át akar adni nekünk”. Buzogány-Csoma István, a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség lelkésze egyszerű és szívhez szóló szavakkal fogalmazta meg: nem veszhet el az a nép, amelynek van Isten, és szövetsége van Istennel. Épp ezért „lehet és merni kell jövőt álmodni a nemzedékeknek”, és ezért „merjünk imádkozni hittel a Jóatyához”.

„Áldozatvállalók”

Mint Fodor József vikáriustól megtudtuk, október 6-án zajlott a családok találkozója a római katolikus egyházmegyében, Böcskei László megyés püspök emiatt nem tudott részt venni az ökumenikus imán. Az egyházmegye képviseletében így Fodor József emlékezett meg mindazokról, akik valamilyen áldozatot hoztak „a haza oltárán”. Az aradi 13-ak igazságtalanság áldozatai lettek, de egész magyar népünkért vállalták ezt az áldozatot, mondta Fodor József, egyenként megidézve a vértanúk emlékét. Az ökumenikus ima – amelyen részt vettek a Bihar megyei RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács reprezentánsai is – áldásosztással és közös imádkozással zárult, végezetül pedig Damjanich János kivégzése előtti imáját olvasta fel Fodor József: „…Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.”

Tököli Magdolna