„Közösen kell ünnepelnünk”

„Közösen kell ünnepelnünk”
Ünnepi istentiszteletet tartottak szerdán a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben a XXII. Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében.

Az egybegyűlteket Mátyás Attila evangélikus lelkész köszöntötte. Az ünnepi alkalmon igét hirdetett Győri János Sámuel pesterzsébeti evangélikus lelkész. „Mi ünnepre jöttünk ma itt össze. De mi is az? Az ünnep a mennyország egy morzsája, készülődés az üdvösségre, az ünnepet Isten teremtette”- mondta el, hozzátéve, hogy nem elég az ünnepre kitakarítani, kidíszíteni, mert a lelket is meg kell tölteni. Az ünnep akkor lesz igazi, ha együtt örvendünk. „Pál Apostol egy lélekgyümölcstálat tart elénk. A lélek gyümölcse az öröm, ezt a gyümölcsöt vegyük ki közösen a tálból. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek. Nagyváradnak is szüksége van egyerős várra, szüksége van Istenre”- tette hozzá végezetül Győri János Sámuel. Az igehirdetést követően a történelmi egyházak képviselői üdvözölték az egybegyűlteket. Felszólalt Molnár Imola unitárius lelkész, Pék Sándor Várad kerületi esperes, aki Böcskei László római katolikus megyés püspök, és Vincze Zoltán lelkipásztor, aki Csűry István református püspök üzenetét tolmácsolta.

Előadás

Az ünnepi alkalmon Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke a Petőfi-bizottság három éves kutatásának eredményeiről számolt be. „A magyar nemzet legtisztább fia, Petőfi Sándor verseivel kapaszkodót nyújt minden magyar embernek. Ezért is kellene tűvé tenni mindent, hogy megtaláljuk földi maradványait, és hozzá méltóan helyezni örök nyugalomra”- mondta el Patrubány. Több mint 20 éve egy magyar expedíció feltárta Szibériában, Barguzinban azt a sírt, ahol megtalálták Petőfinek tulajdonított földi maradványokat. „A magyar állam megtagadta ezt a kétségbevonhatatlan tényt. Felfoghatatlan, hogy ez miért van így. Három éve elhatároztuk, hogy addig nem nyugszunk, amíg meg nem találjuk Petőfi hamvait. A több éves kutatás során arra jutottunk, hogy 1989-ben a barguzini temetőben megtalált maradványok tényleg Petőfiéi, és ezt 12 pontban foglaltuk össze”- részletezte. A 12 pontból egyet emelt ki: a kriminalisztikában, öt jellegzetes embertani jegy egyezése alapján kétséget kizáróan bizonyítottnak tekintik az azonosságot. Petőfi Sándornak és a Barguzinban megtalált Alexander Sztyepanovics Petrovicsnak huszonegy jellegzetes embertani jegye egyezik. Annak a valószínűsége, hogy nem Petőfi Sándor hamvait találták volna meg, gyakorlatilag nulla.

Köszöntések

Elhangzott, hogy pár héttel ezelőtt egy orosz kutató egy orosz nyelvű verset küldött a bizottságnak, amely vers Júliáról szól. A verset eddig még nem hozták nyilvánosságra, Patrubány Miklós a szerdai ünnepi eseményen olvasta fel először nyilvánosság előtt a Petőfinek tulajdonított verset. „Segítsenek ezen a hátralevő úton, amelynek végén Petőfi Sándor földi maradványait méltóképp szeretnénk eltemetni. Feltett szándékunk, hogy ez legkésőbb jövő év március 15-ig megtörténik. Mi idén július 31-én mindenképpen a meglévő hamvak egy ereklyéjét vagy eltemetjük, vagy méltó helyen elhelyezzük”- tette hozzá végezetül Patrubány Miklós. Az előadás után Mátyás Attila a köszönetnyilvánítások rendjén a kampeni testvérgyülekezet egyik jelenlevő tagjának, Jonnie Boschnak átadott egy ajándékcsomagot. Az ünnepség fényét emelte Benczédi Mónika zenetanárnő orgonajátéka és a Voce Vita kvartett (Deményfalvi Ágnes – szoprán, Hovancsek Tünde – alt, Kiss Huba Ernő – tenor, Benczédi Hunor – basszus) fellépése.

Nagy Noémi