„Konstruktív ellenzéki szerepkört akarunk”

„Konstruktív ellenzéki szerepkört akarunk”
„Merjük felvállalni azt, hogy valamennyiünknek nélkülözhetetlen szerepe van abban, hogy a holnap és a holnapután biztos lehetőséget és élhető jövőt hozzon számunkra”- nyilatkozta honlapunknak adott interjújában Biró Rozália Bihar megyei RMDSZ-es szenátor, az SZKT elnöke.

 

– Lezárultak a parlamenti választások, amelynek eredményeként Ön Bihar megye magyar szenátora lett. Milyen gondolatokkal kezdi el mandátumának letöltését?

– Mindenekelőtt az RMDSZ-re és a rám szavazó magyar emberek elvárásainak szeretnék megfelelni, azaz a Bihar megyei és a partiumi magyarság érdekeinek hatékony képviseletét, anyanyelvünk használatának bővítését, az oktatási törvény által biztosított lehetőségek kihasználását, a kis- és közepes vállalkozókat támogató adórendszer életbe léptetését, és az észak-erdélyi autópálya megépítését említeném elsősorban. De a megoldásra váró gondok sora igen hosszú, és az általánosak mellett, településeink sajátos problémáinak megoldása is elsőrendű fontossággal bír. Mindezek megvalósításához igen szoros kapcsolatot szándékozom fenntartani városaink, községeink polgármestereivel, alpolgármestereivel, tanácsosaival, az RMDSZ körzeti és helyi vezetőivel, történelmi egyházainkkal és civil életünk szervezőivel.

Szakbizottság

– Kicsivel több, mint egy hét telt el szenátori mandátumának átvétele óta, mi történt ezalatt?

– A kilenc szenátorból álló RMDSZ-es frakció, a parlamenti 18 szakbizottság közül egynek kapta meg az elnöki tisztségét, éspedig az Emberi jogok, egyház és kisebbségek szakbizottságáét, melynek vezetését én látom el. Ezáltal a feladatköröm egy jelentős részét a Romániában élő nemzeti kisebbségek érdekeinek és jogainak törvény általi megerősítése, illetve az egyházaink tevékenységének a támogatása mellett az egyetemes emberi jogok nemcsak törvényben hanem gyakorlatban történő tiszteletben tartatása tölti ki.

Tekintettel arra, hogy ezen elnökségi funkció komoly szakmunkatársakat rendel mellém, lehetővé válik olyan kapcsolatrendszer működtetése és partneri kapcsolatok kialakítása, mely révén a mindennapi élet negatív tapasztalásaiból kiindulva a már meglévő törvények módosítását, illetve új törvénytervezeteket kezdeményezhetek az említett három területen.

Számomra ez azt jelenti, hogy a Bihar megyei szenátori feladatköröm mellett további két országos feladatkört kell még ellátnom az említett szakbizottság területén, illetve a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnökeként.

– Ha visszatekint az elmúlóban levő esztendő történéseire mi az, amit célként fogalmaz meg a 2013-as évre?

– Az év utolsó napjai leginkább arra alkalmasak, hogy számba vegyünk cselekedeteink eredményeit és sikertelenségeit. Számomra a 2012-es év két nagy tanulsággal szolgál. Az egyik az, hogy a Romániában élő magyarok 86-88%-a megfelelőnek, eredményesnek ítéli meg az RMDSZ és az RMDSZ politikusainak munkásságát, hiszen e százalékos arányban szavaztak bizalmat számunkra annak érdekében, hogy a következő négy évben is folytathassuk munkánkat, amely munka nem az RMDSZ-ről, nem az RMDSZ-es politikusokról, hanem valamennyi Romániában élő magyar emberről szól, hiszen valamennyi Romániában élő magyar ember érdekképviseletét vállaltuk fel. E bizalom óriási felelősséget ró ránk, és az elvárásoknak csak egy módon tudunk megfelelni: ha meg tudjuk erősíteni magyar közösségünk egységét. E szándékkal fonódik össze szorosan az idei évre vonatkozó, második következtetésem, éspedig az, hogy a mintegy 6,5 százalékos magyar közösségünk bárminemű megosztása – függetlenül attól, hogy ezt a „választás szabadságának” nevezzük – csak gyengít bennünket és elvág olyan lehetőségektől, vezető tisztségektől, amelyek által tenni lehet magyar közösségünk erősítéséért. Nem a szavak, felelőtlen ígéretek, látványos kiállások a megoldások arra, hogy könnyebbé és elfogadhatóbbá váljék életünk, hanem a mindennapi munka, kisebb-nagyobb eredmények elérése, anyanyelvünk használatának bővítése, egyházi és magyar nyelvű iskoláink támogatása, illetve civil szervezeteink segítése.

Protokollum

– Tekintettel arra, hogy ellenzéki szerepkörben van az RMDSZ, mit várhatunk a következő időszakban?

– Sajnos újabb bizonyítékaként a Nemzeti Liberális Párt „becsületességének” (PNL), amely nemcsak a nagyváradi önkormányzati választásokon, hanem most már országos szinten is megszegte az általa, a szociáldemokraták és az RMDSZ által aláírt protokollumot – ellenzéki szerepet kellett felvállalnunk. Az alig öt százalékos parlamenti képviseletünkkel, konstruktív ellenzéki szerepkört akarunk betölteni. Ez azt jelenti, hogy szem előtt tartva magyar közösségünk prioritásait, logikus észérvekkel, alapos szaktanulmányokkal és szakvéleményekkel próbáljuk majd meggyőzni a többséget arról, hogy az elfogadásra váró költségvetésben biztosítani kell a megfelelő összeget az észak-erdélyi autópálya megépítésére, hogy Románia alkotmányában a mintegy másfél millió magyar kisebbség, és más nemzeti kisebbség jogait sértetlenül biztosítani kell, és hogy a fejlesztési régiókra való felosztás 15-16 régió esetén lesz csak működőképes.

– Küszöbön áll az Újév, milyen gondolatokkal búcsúzik, és mit kíván Olvasóinknak?

– Megköszönve minden magyar ember helytállását és munkáját, amely révén közvetve vagy közvetlenül hozzájárult közösségünk erősítéséhez kívánom, hogy a következő esztendő hozzon mindannyiunk számára újabb eredményeket és felelősséggel merjük felvállalni azt, hogy valamennyiünknek nélkülözhetetlen szerepe van abban, hogy a holnap és a holnapután biztos lehetőséget és élhető jövőt hozzon számunkra.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,