„És az ige testté lett”…

„És az ige testté lett”…
A nagyvárad-réti református gyülekezetben sokéves hagyomány, hogy karácsony szentestéjén 23 órától sajátos hangulatú éjszakai istentiszteletet tartanak a templomban. Idén is így történt.

 

A speciális alkalom különlegessége, hogy a 17. századi liturgiát követve, sok énekkel és zenével (Mozart: Nyíljatok ajtók, Dicsőség mennyben az Istennek, M. Praetorius: Szép rózsabimbó, Krisztus Urunknak, Nádasdy Kálmán: Hadd zengjen énekszó, Jer mindnyájan örüljünk), illetve az ige feletti csendes elmélkedéssel ünnepelték Krisztus születését.

Új teremtés

Pálfi József tiszteletes gondolatainak alapját János evangéliuma I. fejezete 14. versének bevezető része képezte (És az ige testté lett). Hamvas Bélát idézve arra hívta fel az ünneplők figyelmét: Isten megajándékozott bennünket, de sajnos az ember kezében minden elromlott, de Isten megadja az új teremtés lehetőségét is. Krisztusban megtestesült tehát az ige, Isten a példáján és a tettein keresztül megtanít minket arra, hogy jobbak legyünk. A megváltás azonban nem úgy történik, hogy a Teremtőnk a határa kap bennünket, és kifut velünk a világból, hanem úgy, hogy megfogja a kezünket, elvezet a világ színpadára, és folyamatosan megmutatja, hogy lehet újrakezdeni, kijavítani azt, amit elrontottunk. Mindig van tehát talpra állás, reménység, újrakezdés és új lendület, a karácsony pedig azért fontos, mert a középpontba állítva az embert, Krisztus születésével azt az örömhírt hirdeti számunkra: az ember nagyszerű, ahogy az Isten megteremtette, az Ige pedig azért lett testté, mert Isten törődik velünk, sohasem fordítja el tőlünk az arcát. Egy ünnep ugyanakkor mindig találkozást és közösséget feltételez, a karácsonyt pedig akkor ünnepeljük meg igazán és méltóan, ha életünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy kevesebb legyen a sötétség. Néha úgy tűnik, hogy ebbéli szándékunk csődöt mond, de mindig van újrakezdés, mert a cél nagyszerű, és ha képesek vagyunk arra, hogy túllássunk önmagunk korlátain, akkor Isten kezét fogva győzni tudunk- hangsúlyozta a lelkipásztor.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,