„Ének az egész világnak”

Bogdán Zsolt a példakép
Bogdán Zsolt a példakép
A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a kolozsvári Phoenix Könyvház XIII. alkalommal szervezte meg, az Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedőt, amelyre az ország minden magyar oktatású líceumából vártak verskedvelő diákokat.

 

Az idei tematikát a Végtelen alkotás reménye címmel határozták meg. A versenyzőknek kötelező versként Dsida Jenő: Ének az egész világnak-című versének egy részletét kellett elmondaniuk, valamint az általuk választott, a tematikához illő verset. Az idei kétnapos vetélkedőre közel félszáz diák jelentkezett.

Az ünnepség megnyitójára a János Zsigmond Unitárius Kollégium első emeleti Dávid Ferenc imatermében került sor.

Az ünnepi rendezvényt Popa Anna, az egykori Atlantisz-díjazott diákja nyitotta meg Szabó Lőrinc Varázsló illatok című versével, melyet Nagy Albert Ákos teológus áhítata követett. A szépszámú jelenlévőket Popa Márta, a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója köszöntötte. Beszédében Dsida Jenő Ének az egész világnak-című verséből idézett: „Olyan végtelen nagy a tér, s minden köbcentiméter helye új lehetőség.” Hangsúlyozta, hogy az alkotó, a költő, a versmondó számára végtelen a tér és az idő.

Békeffy Annamária, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának konzul asszonya sikeres versmondó vetélkedőt kívánt a résztvevőknek.

Fóris-Ferenczi Rita egyetemi docens, a zsűri elnöke, nagyon értékesen megfogalmazott beszédében, a diák szakzsargont is felhasználva, köszöntötte a jelenlévőket. Amint mondta: „az Atlantisz őrtüzet gyújt a költészetnek és az irodalomnak: egybe kell gyűlni, össze kell fogni, és meg kell őrizni az értékeket”.

A vetélkedő főrendezője Solymosi Zsolt ismertette a zsűri összetételét: Demény Piroska, a Babeş- Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, Ioana Pop a Phoenix Könyvház társtulajdonosa. Kocsis Tünde rendező és versszínház alapító. Nánó Csaba lapszerkesztő.

Az ifjúság, de a jelenlevők zenei szórakoztatását Fóris- Ferenczi Gábor és Fóris- Ferenczi Johanna zenekara biztosította. Majd az eseményhez méltó zárásként a János Zsigmond Unitárius Kollégium Péterffy Gyula kórusa, Majó Julianna karnagy vezetésével, az eseményhez illő kórusműveket adott elő.

Este 20 órától „…nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak…” címmel pódiumestre került sor Dsida Jenő verseiből. Előadták: Bogdán András Zsolt, Jászai- és kétszeres UNITER- díjas érdemes művész, Kovács Éva, Poór Lili-díjas és Csutak Réka színművészek. Rendező: Szugyiczky István színművész.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház művészei előadásukkal tulajdonképpen példát mutattak abból a magatartásból, amivel egy előadóművész fel kell, készüljön akkor, amikor versműsorral lép a nagyérdemű közönség elé.

Bogdán András Zsolt, Kovács Éva és Csutak Réka „…nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak…” című Dsida Jenő estnek az összeállításakor figyelembe vették mindazon tényezőket, amelyek egy erdélyi költő gondolkodását a XX. század első harmadában meghatározták.

A versmondó vetélkedő díjazással zárult.

A IX.-X. osztályos diákok közül I. díjat nyert Oláh Szilárd, a kolozsvári Református Kollégium diákja. II. helyezést ért el Román Eszter, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja. III. díjat Szatmári Blanka a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja kapta.

A XI-XII. osztályosok kategóriájában I. díjat nyert

Komsa Tamás, szatmárnémeti Főgimnázium diákja és Lestyán Attila, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja (megosztott díj), III. díjat Bodor Klaudia Tímea, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja kapta.

„Szerintem a vers lényege, hogy önmagunkat megismerjük. És ha önmagunkat ismerjük, akkor a világot ismerjük” – mondta Komsa Tamás, az Atlantisz harangoz versmondó vetélkedő kétszeres győztese.

A Művelődés különdíjában részesült Zaharie Gulyás Ábel, az aradi Csíky Gergely Főgimnáziumból és Duna Orsolya a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumból. A Kriterion és a Koinónia különdíját Stefán Renáta, a szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont diákja kapta. Simon Kamill és a Phoenix Könyvház különdíját Hart Edina a szatmári Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Magyari Eszter különdíját Vári Vivien, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum diákja nyerte. Az Erdélyi Napló különdíját Farkas Boglárka, a baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum diákja, a Korunk és a Komp- press különdíját Másody Lilla, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja, a Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány különdíját pedig Tötszegi Zsuzsanna, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja nyerte.

Az Atlantisz harangoz versmondó vetélkedő jelentős szerepet játszik az identitás- tudat alakításában. Hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megszeressék a verseket, kialakuljon a szép magyar beszéd iránti igényük. Ismerkedések, barátságok születnek. A versmondó vetélkedőnek értékközvetítő jellege személyiség formáló szerepet tölt be.

Csomafáy Ferenc

Címkék: