„Az egész teremtett világ őrzője”

„Az egész teremtett világ őrzője”
Szent József, az egyház védőszentje, Szűz Mária jegyese példáját emelte ki a péteri szolgálatának megkezdése alkalmából tartott ünnepélyes szentmisén Ferenc pápa. Szent József alázattal, csendben, hűséggel gyakorolta a rá bízott feladatot – hangsúlyozta az egyházfő.

 

Az egész teremtett világ, de különösen a szegények, elesettek őrzése Róma püspökének feladata; a pápának ezt az alázatos, hitben gazdag szolgálatot kell szem előtt tartania -–mondta szentbeszédében az új katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilika lépcsőjén rendezett szentmisén. Köszönetét fejezte ki, hogy első nyilvános szentmiséjét Szent József, Jézus nevelőapja ünnepén mutathatja be. Emlékeztetett arra, hogy elődje, XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger) névnapja is e napon van, és kérte, hogy a hívek vegyék körül őt imádsággal, szeretettel. Köszöntötte a bíborosokat, a püspököket, a papokat, a diakónusokat, a szerzeteseke, az apácákat és minden világi hívőt. Külön megköszönte a keresztény egyházak, a zsidó és egyéb vallási közösségek képviselőinek jelenlétét. Üdvözölte a megjelent állam- és kormányfőket, a külföldi küldöttségeket és a diplomáciai testületet.

Védelmező

Olasz nyelven elmondott beszédében arra az evangéliumi szakaszra utalt, amelyet ősi hagyomány szerint görögül, az evangélium eredeti nyelvén olvasott fel egy görög diakónus. Szent József feladata az volt – mondta –, hogy „kustos” (védelmező) legyen, védje, oltalmazza Máriát és Jézust. Ez kiterjed az egész egyházra, őrzi és védelmezi Krisztus misztikus testét, az egyházat, amelynek a Szent Szűz az előképe.

Szent József alázattal, csendben, teljes hűséggel gyakorolta a rá bízott feladatot, Mária és Jézus védelmezését akkor is, amikor nem értett meg mindent – hangsúlyozta a pápa. Törődéssel és szeretettel kísérte őket, a betlehemi születés, a zaklatások, az egyiptomi menekülés idején, Jézus eltűnésekor és megtalálásakor a jeruzsálemi templomban, a názáreti házban eltöltött évek alatt, amikor fiát az ácsmesterségre megtanította. Szent Józsefben azt a példát kell látni, hogy miként válaszolhatunk Isten hívására: készségesen, nyitottsággal – mondta. „Nem ember által épített házat akar az Úr, hanem maga építi a házat élő kövekből, a Szentlélek segítségével” – jelentette ki tapssal többször megszakított szentbeszédében.

A hatalom szolgálat

„Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra, a környezetre és minden élőlényre, különösen az elesettekre, a szegényekre” – folytatta. A hatalom mindig szolgálat, a pápa szolgálata, hogy megőrizze Isten népét – mondta a katolikus egyházfő. Arra kérte a világ gazdasági és politikai vezetőit, hogy ők is legyenek a teremtett világ őrzői. „Mindent az ember őrzésére bíztak. Ha az ember nélkülözi ezt a felelősséget, nem törődik a teremtett világgal és testvéreivel, akkor a pusztítás kerül előtérbe. Sajnos minden korszakban vannak olyan emberek, mint Heródes, akik „az ember arcát lerombolják, eltorzítják”. Nem szabad megengedni, hogy a pusztítás és a halál erői fenyegessék a világot. De ahhoz, hogy az ember a világot megoltalmazza, saját szívét is meg kell tisztítania. „A gyűlölet, a gőg és az irigység beszennyezi az életet” – mondta a pápa.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad félni a jóságtól és a gyengédségtől. Hozzátette: csak aki szeretettel és gyöngédséggel szolgál, az tud megőrizni. Hangsúlyozta, hogy a gyengédség nem a gyengeség, éppen ellenkezőleg, az erős lélek jele. „Csak aki szeretettel szolgál, az tud védelmezni” – hangsúlyozta péteri szolgálatának megkezdésekor elmondott szentbeszédében Ferenc pápa.

„Máris meghódítottál bennünket!”

Székfoglalási miséje előtt Ferenc pápa fehér színű nyitott autóval körbejárta a zsúfolásig megtelt Szent Péter teret. Pár perccel a hivatalos programban feltüntetett időpont előtt érkezett meg a Szent Péter térre a Ferenc pápát szállító autó. Amikor a jármű feltűnt a téren, a tömeg üdvrivalgásban tört ki. Olaszok és külföldiek zászlóikat lobogtatták. „Viva il papa!” (Éljen a pápa!) – kiabálták.

Áldásosztás

Az egyházfő a nem páncélozott terepjárón állva üdvözölte az őt éltető tömeget, s elődeinél hosszabb kört tett a téren. A tömegben az autó többször megállt, a pápa leszállt és személyesen adta áldását gyerekekre és egy betegre is, aki kerekes székről nyújtotta felé a kezét. A biztonsági emberek igyekeztek követni az egyházfőt, aki maga döntötte el, hol kíván megállni és leszállni a járműről. A terepjárón a pápa mellett volt Alfred Xuareb, XVI. Benedek személyi titkára és Sandro Mariotti, a nyugalmazott pápa volt inasa is. A mosolygós pápa a kezével integetett a hívőknek és többször is azt mondta olaszul, hogy Ciao! (Szervusztok!) „Messziről jöttél, de máris meghódítottál bennünket!” – állt az egyik magasba tartott transzparensen.

Magyar üdvözlet

Ferenc pápa magyar nyelven köszönte meg Magyarország üdvözletét, amelyet Áder János államfő mondott az új egyházfőnek a beiktatási szertartást követő audiencián – tudatta Altorjai Anita, a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóigazgatója az MTI-vel. Áder János köztársasági elnök részt vett Rómában a pápa beiktatási ceremóniáján, majd audiencián találkozott a katolikus egyház új vezetőjével. Altorjai Anita elmondta, hogy a magyar köztársasági elnök üdvözletében jó egészséget és erőt kívánt Szent Péter szolgálatához Ferenc pápának Magyarország nevében, amire az új egyházfő az „Isten éltesse” szavakkal válaszolt magyar nyelven.

Olaszok és argentinok is ünnepelték a pápát

Üdvrivalgás, taps, zászlólobogtatás és néma ima váltotta egymást a Szent Péter téren a Ferenc pápa szentbeszédét hallgató tömegben, amelynek egy része a mise után is a Vatikánban maradt. Többen a Szent Péter téri kivetítők előtt időztek még a szertartás vége után is. Azt nézték egyenesben, hogy Ferenc pápa a bazilikában a főoltárnál fogadta az állami delegációkat. „Jól beszélt, szép beszédet mondott!” – mondta Ferenc pápa homíliájáról egy olasz tanárnő a hívőket kérdező tudósítóknak. „Úgy beszélt, ahogyan egy pápának kell! A szegények felkarolását hangsúlyozta!” – tette hozzá egy nyugdíjas hölgy. Mások azt mondták, „olyan, mintha a pápa közülünk került volna ki, életet ad az egyháznak!”

„Éljen Latin-Amerika!”

A tömegben a dél-amerikaiak ünnepeltek a leghangosabban. „Éljen Latin-Amerika! Éljen Ferenc!” – kiabálták. A pápa kedvenc labdarúgócsapata, a Buenos Aires-i San Lorenzo de Almagro zászlaját is lobogtatták. Argentinok a „világ végéről jöttem” feliratú pólót viselték Ferenc pápa megválasztása utáni első szavait idézve.

Az olaszok felismerték a pápai beszédben az elődök szavait: II. János Pál 1978-as (Ne féljetek!) és XXIII. János (jószándékú emberek) 1958-as beiktatási beszédeinek ismert mondatait. A téren sok volt a ferences és a jezsuita pap, a tömegben voltak az olasz nagycsaládosok és az elvált apák egyesületének tagjai is. Egy ügyvédnő elmondta, kora reggel érkezett a Szent Péter térre és mise után ment dolgozni az irodájába. „Itt akartam lenni, mert Ferenc pápa engem a nagyon szeretett II. János Pálra emlékeztet!” – magyarázta.

A mise alatt argentinok csoportja olyan transzparenst is a magasba emelt, amelyen a Falkland-szigeteket „nyitott sebnek” nevezte. A politikai tartalmú feliratot az olasz rendőrség felszólítására összehajtották. „Ferenc pápa csupa meglepetés. Gyalog ment be a térről a bazilikába, és itt állva üdvözölte a delegációkat. Folyamatosan mosolyog” – kommentálták az olasz és külföldi újságírók. Nem kerülte el a figyelmet, hogy a delegációk köszöntésekor a pápa mellett állt Tarcisio Bertone szentszéki államtitkár, akit Ferenc pápa egyelőre megerősített tisztségében. A szentszéki sajtóközpontban hangoztatták, hogy Ferenc pápa maga írta a misén elhangzott beszédét. A katolikus egyházfő ma az egyházi delegációkat fogadja a Vatikánban, szombaton Castel Gandolfóba megy, ahol XVI. Benedekkel találkozik. A nyugalmazott pápa a televízióban nézte utódja beiktatását. Virágvasárnap Ferenc pápa Úrangyala imát mond a Szent Péter téren. A beiktatási mise után Twitteren (@pontifex) megjelent a pápa két új üzenete beszédének részleteivel.

(MTI)